Funda kabanzi malunga nokuchazwa kwephupha malunga nesitofu ngokutsho kwe-Ibn Sirin

U-Mohamed Sheref
Amaphupha ka-Ibn Sirin
U-Mohamed Sheref10 nge-2024Uhlaziyo lokugqibela: kwiiveki ezi-XNUMX ezidlulileyo

Isirinji ephupheni

 1. Iintsingiselo zesitofu kumntu omnye: Ukuba umntu ongatshatanga ubona isitofu ephupheni lakhe, oku kusenokuthetha ukuba ithuba lomtshato liyasondela kuye. U-Ibn Sirin ukholelwa ukuba ukubona i-injection kubonisa ukufika kwesiganeko esihle ebomini bomntu, onokuthi ube ngumtshato.
 2. Ukuphilisa kunye nempumelelo: I-injection ithathwa njengenye yeempawu zokuphilisa kunye nempumelelo ekutolikeni kuka-Ibn Sirin. Ukuba umntu ubona ephupheni lakhe ukuba ujojowe okanye uvakalelwa ukuhlatywa kwenaliti emzimbeni wakhe, oku kunokuthetha ukuba ithuba lokubuyisela kwisifo okanye ukunqoba ingxaki yezempilo kusondela.
 3. Ukuthembela kunye neyelenqe: Ukubona inaliti ephupheni kuthwala neentsingiselo ezingalunganga. Ukuba umntu ubona ukuba uxelela iimfihlelo zakhe komnye umntu ngexesha lokutofa okanye uziva engakhuselekanga ngexesha lokutofa, oku kusenokuba luphawu lokungabathembi abantu abamngqongileyo okanye ubukho beyelenqe nxamnye naye.
 4. Umonde Nokubandezeleka: U-Ibn Sirin ukholelwa ukuba ukubona isitofu kunokuba luphawu lomonde nokubandezeleka. Inaliti ephupheni ingabonisa ukudlula kwinqanaba lokudabuka okanye ubunzima ukuba umfazi otshatileyo uhamba nabo, oko kuthetha amandla akhe kunye nokukwazi ukunqoba imingeni.

Isitofu ephupheni ngu-Ibn Sirin

 1. Ukubona inaliti ephupheni kumntu ongatshatanga: U-Ibn Sirin ukholelwa ukuba umntu ongatshatanga obona isitofu ephupheni ubonisa ukuba umtshato wakhe usondele.
 2. Ukuziva uhlatywa inaliti okanye inaliti: Ukuba umntu ubona ephupheni lakhe ukuba uhlatywa ngenaliti okanye uva intlungu yokutofa, oku kusenokubonisa ukuba lowo uphuphayo uziva exhalabile yaye ephazamisekile.
 3. Umfazi ongatshatanga kunye nesitofu ephupheni: Kumfazi ongatshatanga, iphupha malunga nesitofu lingafuzisela umnqweno wakhe wokubambelela kwimisebenzi yonqulo okanye ukubuyela kuThixo ngendlela enzulu.
 4. Ukulunga okuza ngaphaya kobunzima: Ukuba intombazana engatshatanga iphupha ngokuzitofa ngenaliti yonyango, oku kunokuba yingqikelelo yokulunga okuninzi okuza ebomini bayo.
 5. Umlingiswa olungileyo kunye nesidima esivela kuThixo: U-Ibn Sirin ukholelwa ukuba ukubona isitofu ephupheni kunokubonisa ukuba umphuphi ungumntu olungileyo emsebenzini wakhe nasebomini bakhe, kwaye uThixo uya kumzukisa kweli hlabathi nakwixesha elizayo.

Isitofu ephupheni kumfazi ongatshatanga

 1. ukuziva ukhuselekile:
  Iphupha lomfazi ongatshatanga lokutofwa lisenokuba bubungqina bokuba liziva likhuselekile kucelomngeni nakwizilingo anokujamelana nalo ebomini balo.
 2. Ixhala kunye noxinzelelo:
  Ukuba ibhinqa elingatshatanga libona inaliti okanye isirinji ephupheni lakhe kwaye liziva lixhalabile kwaye ligxininisekile malunga nalo, oku kubonisa ukuba unokuhlala exhalabile kwaye akakwazi ukwenza izigqibo ezifanelekileyo ebomini bakhe.
 3. Ilinde imini yolonwabo:
  Xa ibhinqa elingatshatanga libona ephupheni lakhe ukuba umntu amthandayo umnika inaliti, oku kuthathwa njengobungqina obuhle kunye neendaba ezilungileyo kuye. Eli phupha libonisa ukuba iintsuku ezivuyayo ziyeza kungekudala kwaye uya kufezekisa ulonwabo kunye neminqweno yakhe kwixesha elizayo.
 4. Uhlengahlengiso lokuziphatha:
  Kumfazi ongatshatanga, iphupha malunga nesitofu lingabonakalisa ukulungiswa okanye ukuguqulwa kwindlela yakhe yokuziphatha kunye nemicimbi yobomi.Unika inaliti ye-intramuscular - ukutolika kwephupha kwi-intanethi

Isitofu ephupheni kumfazi otshatileyo

 1. Iphupha malunga ne-injection kwi-buttocks kumfazi otshatileyo unokuba bubungqina bokuzimisela kwakhe ukuqonda nokunxibelelana. Usenokuba ukulungele ukuphucula ulwalamano lwakhe lobuqu nokwakha iibhulorho zonxibelelwano nabanye.
 2. Ukuba ibhinqa elitshatileyo lizibona lithatha inaliti yonyango esandleni sakhe ephupheni, oku kungabonisa ukuphuculwa kokuziphatha kwakhe kunye nobudlelwane nabanye.
 3. Ukuba umfazi otshatileyo ubona inaliti yonyango okanye inaliti ephupheni lakhe, eli phupha lingabonisa ukuba uya kufumana inzuzo kumyeni wakhe ngexesha elizayo.
 4. Isitofu kwiphupha lomfazi otshatileyo sibonisa ukuba uya kulahla zonke iinkxalabo kunye nosizi. Usenokuba udlule kwixesha elinzima okanye iingxaki waza wazoyisa ngempumelelo, kwaye iphupha liza kubonisa ukuphela kwaloo maxesha anzima kunye nokuqala kwexesha elingcono ebomini bakhe.
 5. Isitofu esinikezwa ngumyeni kumfazi ephupheni lakhe kubonisa ubukho bokulunga kunye nokunyamalala kosizi kunye nosizi ebomini bakhe.

Isirinji ephupheni kumfazi oqhawule umtshato

 1. Ukuphelisa ixesha elidlulileyo: Ukuphupha ngesitofu ephupheni kusenokuba luphawu lomfazi oqhawule umtshato olahla izinto zakhe zangaphambili, izigulo, kunye nemingeni ahlangabezane nayo. Ingabonakalisa isiqalo esitsha kunye nethuba lokuphiliswa kunye nokuhlaziywa.
 2. Ukwenza izigqibo: Isitofu ephupheni sinokubonisa ukungxama komfazi oqhawule umtshato ukwenza izigqibo ezibalulekileyo ebomini bakhe.
 3. Uzuko oluvela kuThixo: Ngokutsho kwengcaciso ka-Ibn Sirin, ukubona isitofu kwiphupha lomfazi oqhawule umtshato kubonisa ubulungisa bakhe nokulunga. Wanga uThixo angamzukisa kulo mhlaba nakwixesha elizayo ngenceba neentsikelelo ezingakumbi.
 4. Ukuxhalaba kunye noxinzelelo: Iphupha malunga nesitofu kwiphupha lomfazi oqhawule umtshato linokucebisa ukuxhalaba kwakhe rhoqo kunye noxinzelelo, olunokuchaphazela amandla akhe okwenza izigqibo ezifanelekileyo.
 5. Inkxaso kunye noNcedo: Iphupha lomfazi oqhawule umtshato wejojo ​​lingabonisa ubukho bomntu othile onika inkxaso kunye nenkxaso ebomini bakhe.
 6. Ukunyamalala kwexhala kunye noxinzelelo: inaliti inaliti kwiphupha lomfazi oqhawule umtshato yenye yeempawu zokoyisa inqanaba elinzima kulo mfazi. Ingabonisa ukuphela kweentlungu, iinkxalabo kunye neengxaki ezichaphazela ubomi bakhe.

Isitofu ephupheni kumfazi okhulelweyo

 1. Ukuhlaziya ukuzinikela ekuzinyamekeleni: Iphupha malunga nesitofu lingabonisa isidingo somfazi okhulelweyo ukuvuselela ukuzinikela kwakhe ekuzinakekeleni. Umfazi okhulelweyo unokudinwa okanye azive ephantsi, kwaye iphupha lisisikhumbuzo sokubaluleka kokulungiselela isigaba esilandelayo kunye nokwenza uhlengahlengiso oluyimfuneko.
 2. Ukuvuna iziqhamo zemigudu: Kungenzeka ukuba iphupha malunga nesitofu libonisa isidingo sokuba umfazi okhulelweyo avune iziqhamo zemigudu ayenzileyo.
 3. Ukhuseleko lomntwana ongekazalwa kunye nokukhulelwa: Ukuphupha ngokubona inaliti kunokubonisa ukhuseleko kunye nentlalontle yomntwana okhulelweyo. Inaliti ingaba ngumqondiso wokuthintela kunye ne-inshurensi, kwaye ibonisa ukuba umfazi okhulelweyo unempilo enhle kwaye ukukhulelwa kuqhubeka ngokuqhelekileyo.
 4. Ukusondela kumhla wokuzalwa: Isitofu ephupheni sinokuba bubungqina bomhla wokuzalwa osondelayo. Inaliti ephupheni inokudibaniswa neentsuku zokugqibela zokukhulelwa kunye nesiphelo esisondelayo seli nqanaba kunye nokuqala kwesigaba esilandelayo.

Isitofu ephupheni kumntu

 1. Ukufika kokulunga kunye nokunyamalala kwamaxhala:
  Ukuba umntu ubona ephupheni lakhe ukuba umntu umnika umjovo esibhedlele, eli phupha lingathathwa njengophawu lokuza kokulunga kunye nokunyamalala kokukhathazeka kunye neengxaki zakhe.
 2. Ikhava kunye nokhuseleko:
  Abanye abatoliki bamaphupha bakholelwa ukuba ukubona isitofu ephupheni kubonisa ukuba umntu uya kugutyungelwa nguThixo uSomandla yaye uya kunandipha unqabiseko nokuthuthuzeleka ngokwasengqondweni emva kweminyaka yokudinwa nosizi. Eli phupha lisenokuba bubungqina bokhuseleko nenceba eqhubekayo kaThixo.
 3. Ukufumana indlela yokuphila ngokukhawuleza kunye ne-halal:
  Ngokuka-Ibn Sirin, iphupha elimalunga nesitofu linokuthi lithathwe njengophawu lokufumana indlela yokuziphilisa ekhawulezileyo nesemthethweni. Eli phupha linokuba luphawu lwexesha elizayo lobomi eliya kuzala uzinzo lwemali kunye nokuphila kakuhle.
 4. Ukuzola nokhuseleko:
  Ukubona isitofu ephupheni lendoda kusenokubonisa ukuba ixesha elizayo lobomi bayo liya kuzala uxolo, unqabiseko nokhuseleko. Eli phupha lisenokuba luphawu lwexesha elizolileyo neliqinisekisayo kubomi bakhe bobuqu nakusapho lwakhe.

Ukutolikwa kwephupha malunga nesitofu esandleni somfazi ongatshatanga

 1. Ukuzibophelela ngokwenkolo:
  Ukuphupha ngesitofu kusenokubonisa umnqweno wokubambelela kwiimbopheleleko zonqulo okanye ubuyele kuThixo ngokunzulu ngakumbi. Le ngcaciso inokuba yinyaniso, ngokukodwa ukuba ibhinqa elingatshatanga liphila kwimeko yokucinga rhoqo ngonqulo nokusondela ngakumbi kuThixo.
 2. Izigqibo ezichanekileyo:
  Ukuphupha ngokubona isirinji esandleni sakho kunokuba sisikhumbuzo kumfazi ongatshatanga ukuba aphinde akwazi ukwenza izigqibo ezilungileyo ebomini bakhe.
 3. Uxinzelelo kunye noxinzelelo:
  Iphupha lomfazi ongatshatanga lokutofwa esandleni sakhe linokufuzisela ukuxhalaba okuthe rhoqo kunye nokuxinezeleka aphethwe kuko. Usenokuba nobunzima ekwenzeni izigqibo okanye athandabuze amandla akhe okulawula ubomi bakhe.
 4. Umona kunye noxinzelelo lweemvakalelo:
  Ukuba ibhinqa elingatshatanga lizibona litofa isandla sakhe ephupheni, oku kusenokuba sisikhumbuzo somona okanye uxinezeleko olungokweemvakalelo olujamelana nalo. Isenokunxulunyaniswa nobudlelwane bothando obubangela uxinzelelo kunye nexhala lakhe.

Ukutolikwa kwephupha malunga nesitofu kwiimpundu

 1. Ukuphelisa ungquzulwano, ixhala kunye nosizi:
  Ukubona i-injection kwi-buttock ephupheni kunokubonisa ukuba ufuna ukukhupha iingxabano, ixhala kunye nosizi ebomini bakho.
 2. Ukusondela komtshato:
  Ukuba ungatshatanga, iphupha malunga nesitofu kwi-butt ingaba ngumqondiso wokuba uya kutshata ngokukhawuleza. Le ngcaciso ithathwa njengophawu oluhle kumphuphi kunye nomqondiso wokuza kweenguqu ezintle kubomi bakhe bothando.
 3. Ukuphelisa ingxabano, ixhala kunye nosizi:
  Ngaphandle kokugula, iphupha malunga nesitofu kwi-buttock lingabonisa ukuba ufuna ukususa ingxabano, ixhala kunye nosizi ebomini bakho. Eli phupha lingabonakalisa umnqweno wakho wokuchacha ngokwasengqondweni kunye nokubuyela kubomi obuqhelekileyo.
 4. Ukuphumla kunye nokuphumla:
  Iphupha malunga nokufumana inaliti kwi-butt ingaba ngumqondiso wokuba ufuna ukuphumla kunye nokukhulula.
 5. Ukubanakho ukuvezwa kwisigulo okanye ukwenzakala:
  Eli phupha lingabonisa ukuba unokufumana ukwenzakala okanye ukugula kwixesha elizayo elingekude.

Ukutolikwa kwephupha malunga nesitofu ngasemva

 1. Isimboli sokuphilisa: Iphupha lokubona inaliti ngasemva lithathwa njengelinye lamaphupha abonisa ukuphiliswa. Ukuba uphupha ukuba uthatha i-injection emqolo wakho, oku kunokuba ngumqondiso wokuba uya kulahla isifo okanye ingxaki yempilo.
 2. Izisombululo ezingxamisekileyo kwiingxaki: Abanye bakholelwa ukuba ukubona nokubetha isitofu ephupheni kubonisa izicombululo ezikhawulezayo kwiingxaki ojamelana nazo ebomini. Eli phupha linokuba ngumqondiso wokoyisa ubunzima ngendlela ekhawulezayo nesebenzayo.
 3. Ukufumana ubomi okukhawulezayo kunye nokusemthethweni: Ngokutsho kwenkcazo ka-Ibn Sirin, ukubona i-injection ngasemva ingaba ngumqondiso wokufumana ubomi okukhawulezayo kunye nomthetho.
 4. Ukupha kunye nesisa: Abanye abatoliki banokukholelwa ukuba ukubona inaliti okanye isirinji ngasemva kubonisa ukupha kunye nesisa somntu ophuphayo kwabo bamngqongileyo. Eli phupha lisenokuba luphawu lomnqweno womphuphi wokunceda abanye nokubonelela ngenkxaso abayidingayo.

Ukutolikwa kwephupha malunga nenaliti enyaweni kumfazi ongatshatanga

 1. Ukoyisa intlungu kunye nosizi: Iphupha malunga nenaliti enyaweni yowesifazane ongatshatanga lingabonakalisa ukunqoba intlungu kunye nosizi ebomini bakhe. Inaliti inokumela ukuphilisa kunye nokususa imiba emkhathazayo, ebonisa ukuba woyisile ubunzima obudlulileyo kwaye uqalise ukuphila ubomi obuqaqambileyo.
 2. Ukuzalisekiswa kweminqweno kunye namaphupha: Ukubona isitofu enyaweni yowesifazane ongatshatanga unokufanekisela ukuzaliseka okuzayo kweminqweno kunye namaphupha akhe. Unokuba neenjongo eziqinileyo kunye neminqweno angathanda ukuyifeza, kwaye eli phupha libonisa ukuba unokufikelela oko akunqwenelayo kungekudala.
 3. Ulonwabo kunye nempumelelo: Iphupha lomfazi ongatshatanga ngesitofu enyaweni lithathwa njengesibonakaliso sobomi obonwabisayo obugcwele impumelelo. Inaliti inokumela ukungena kovuyo kunye nolonwabo ebomini bakhe, kwaye uya kuphila ubomi obugcwele impumelelo eyimpumelelo kunye namathuba amahle.
 4. Ikamva lomzwelo: Kumfazi ongatshatanga, iphupha malunga nesitofu enyaweni lithathwa njengento ebonisa ukuba umhla womtshato wakhe usondele okanye uya kumfumana umntu ofanelekileyo kunye nofanelekileyo kuye. Ukuba ibhinqa elingatshatanga lifuna ukutshata kwaye likhangele phambili kubomi bomtshato, eli phupha linokuba sisiqinisekiso sokuba le njongo isondele ekuphunyezweni.

Ukutolikwa kwephupha malunga nesitofu entanyeni

 1. Ubuhle kunye neenzuzo: Abaguquleli bamaphupha bakholelwa ukuba ukubona i-injection entanyeni kubonisa ukulunga kunye neenzuzo. Oku kusenokuba sisikhumbuzo emntwini sokuba izinto ezintle ziya kwenzeka ebomini bakhe yaye uya kungenelwa kakhulu kuzo.
 2. Ukudinwa nokudinwa: Ukuba umntu uyakhala emva kokubona inaliti, ukudinwa nokudinwa kusenokuba yeyona ngcaciso inokwenzeka. Oku kungabonisa ubunzima bokudinwa kunye noxinzelelo umntu aziva kubomi bakhe bemihla ngemihla.
 3. Iingxaki kunye nokukhathazeka: Ukubona inaliti entanyeni kunye nokuphuka kunokuba bubungqina bokukhathazeka okukhulu kunye neengxaki.
 4. Ukunika kunye nesisa: Kwenye inkcazo, u-Ibn Sirin ubona i-injection entanyeni njengobungqina bokupha komntu kunye nesisa kwabanye. Oku kusenokuthetha ukuba loo mntu utyekele ekuncedeni abanye aze afune ukubanyamekela.
 5. Ukukhululwa kunye nokutshintsha: Ukubona inaliti yenaliti entanyeni kunokubonisa umnqweno womntu wokukhulula kunye nokutshintsha. Kusenokubakho imvakalelo yonxunguphalo nemiqathango ebomini, yaye ukubona isitofu kubonisa umnqweno wokuzikhwebula kule miqathango uze uzuze inkululeko yobuqu.

Ukuthatha inaliti ephupheni

 1. Ukuza kokulunga okuninzi: Ukuba umntu ubona ephupheni lakhe ukuba uthabatha isitofu, oku kusenokuba ngumqondiso wokuza kokulunga okuninzi ebomini bakhe. Lo mbono unokuba luphawu lokuba amaxhala angoku sele eza kunyamalala emva kwexesha elinzima.
 2. Ukunyuselwa okanye umsebenzi omtsha: Ukuba umntu ubona ephupheni lakhe ukuba uthabatha inaliti ngaphakathi esibhedlele, lo mbono usenokubonisa ukuba uya kufumana ukunyuselwa emsebenzini okanye ukufumana umsebenzi omtsha. Ngomnye wemibono encomekayo abavumelana ngayo abahlalutyi abaninzi.
 3. Umtshato osondeleyo womfazi ongatshatanga: Ukuba umfazi ongatshatanga ubona ephupheni lakhe ukuba uthatha isitofu, lo mbono unokuthetha ukuba umtshato wakhe usondele kwixesha elizayo. Oku kusenokuba yimbonakaliso yokuba uthandana ngokunzulu okanye umqondiso wokuba ixesha lomtshato lisondele.
 4. Ukubuyela emva kumagama kunye nezithembiso: Iphupha malunga nokuthatha i-injection ingaba ngumqondiso wokuba umphuphi ubuyela kumazwi kunye nezithembiso zakhe.
 5. Ukuphilisa: Isitofu sonyango ephupheni sinokufanekisela ukuchacha kwisifo okanye ingxaki yempilo.

Ukucela inaliti yomntu ofileyo ephupheni ngu-Ibn Sabreen

Eli phupha lisenokuba luphawu lokufuna uncedo losapho lomfi kunye nemithandazo kuye. Ukuba umphuphi ubona ephupheni lakhe ukuba umntu oshonile ucela inaliti yonyango, oku kuthetha ukuba intsapho yakhe idinga ukuqinisekiswa ukuba baya kwenza konke okusemandleni abo ukuze bancede umntu ofileyo emva kokufa.

Iphupha lisenokufuzisela uthando oluqhubekayo umntu anokuthi alushiye ngaphambi kokufa kwakhe, olunokuthi lube luncedo kumfi emva kokufa kwakhe. Lo mbono ukwabonisa ukudabuka komphuphi ngokuhlukana nomntu ofileyo, kwaye unokubonakalisa umnqweno wokumnceda nokugcina inkumbulo yakhe.

Ukuba ibhinqa libona ukuba linika umntu ofileyo inaliti ecocekileyo, oku kunokutolikwa njengokuxela kwangaphambili ukufa kwalo mntu.

Ukubona umphuphi enika umjovo kumntu ofileyo kunokubonisa iimvakalelo zomphuphi ngokufa kunye nokwahlukana.

Shiya uluvo

idilesi yakho ye-imeyile ayisayi kupapashwa.Iindawo ezigunyazisiweyo zibonisiwe nge *