Ukutolikwa kwephupha malunga nekati ephupheni ngu-Ibn Sirin

U-Mohamed Sheref
Amaphupha ka-Ibn Sirin
U-Mohamed Sheref10 nge-2024Uhlaziyo lokugqibela: kwiiveki ezi-XNUMX ezidlulileyo

Ikati ephupheni

 1. Ukubonisa ikati: Kumfanekiso wetshizi yekati ephupheni, kukholelwa ukuba kubonisa ubukho besela endlwini okanye kwindawo engaphandle yendlu. Lo mbono unokuba sisilumkiso kuwe ukuba ulumkele ubusela obunokwenzeka okanye umkhonyovu.
 2. Ukutya inyama yekati: Ukuzibona usitya inyama yekati ephupheni kubonisa ukuphulwa kwemali okanye ukuthatha imali engekho mthethweni. Eli phupha lisenokuba sisikhumbuzo kuwe ngokubaluleka kobulungisa nokumodareyitha kwiinkqubo zakho zemali.
 3. Kumntu oleqa ikati okanye ajike abe yikati: Ukuba uphupha wena okanye omnye umntu eleqa ikati okanye ujike abe yikati, oku kunokuba luphawu lokufunda ubuqhetseba.
 4. Umbono ka-Ibn Sirin: U-Ibn Sirin, kwincwadi yakhe ethi "Dictionary of Interpretation of Dreams," unikeze inkcazo eqinisekisiweyo yokubona ikati emaphupheni. Ngokutsho kwakhe, ikati ephupheni ifuzisela isela elivela ekhaya okanye ngaphandle. Ukuba ubona ikati ephupheni, oku kunokuthetha ubukho bomntu okrokrelayo ozama ukukuxhaphaza okanye ukubambisa.
 5. Umbono kaSheikh Al-Nabulsi: USheikh Al-Nabulsi wayecinga ukuba ukubona ikati ephupheni kuthetha ukuhlukana nosapho, ukungcatshwa okanye ubusela. USheikh Nabulsi unxulumanisa ukukwazi kwekati ukuva emehlweni kunye nokuva kunye nobukho bemodeli yosulelo elandelwa ngabavelisi kunye nabahanahanisi.

Ikati ephupheni ngu-Ibn Sirin

 1. Ikati elambileyo: Ukuba ubona ikati elambileyo ephupheni, oku kungabonisa ubuhlwempu, ukuthotywa kunye nentswelo. Isenokuba luqikelelo lweengxaki zemali onokujamelana nazo ebomini bokwenyani.
 2. I-Kitten: Ukuba ubona i-kitten ephupheni, oku kuthathwa njengophawu oluhle kwaye uqikelele iindaba ezonwabileyo ezinxulumene nempumelelo okanye ulonwabo.
 3. Ikati yesilwanyana sasekhaya: Ukubona ikati ephupheni kunokufuzisela uvuyo kunye nolonwabo, kwaye kunokubonisa imeko entle okanye imvakalelo yokuthuthuzela.
 4. Ikati yowesifazane: Ukubona ikati yowesifazane ephupheni kunokubonisa umfazi onenkohliso okanye omnye wabasetyhini ebomini bakho onokuzama ukukukhohlisa.
 5. Ikati yasendle: Ukuba ubona ikati yasendle ephupheni, oku kunokuba luphawu lokudakumba, usizi, kunye noxinzelelo ebomini bokwenyani.
 6. Ikati elizalayo: Ukuba umphuphi ubona ikati ephuphayo ephupheni, oku kubonisa ubukho beengxaki ezininzi kunye nobunzima anokuthi abhekane nabo ebomini bokwenene.
 7. Ikati efayo: Ukuba ibhinqa elitshatileyo libona ikati lisifa ephupheni, oku kunokuba luphawu lokunyamalala kweengxaki kunye nobunzima abufumana kubomi bomtshato.

Ikati ephupheni

Ikati ephupheni kubafazi abangatshatanga

 1. Isibonakaliso sokukhohlisa kunye nokukhohlisa: Ukuchazwa kwe-Ibn Sirin kubonisa ukuba ukubona ikati ephupheni kumfazi ongatshatanga kunokuba ngumqondiso wobukho bomntu okhohlisayo kunye nokumkhohlisa. Usenokuba nomona kunye nenzondo ngakuye.
 2. Isimboli sobuqhophololo kunye nokungcatsha: Ukuphupha ikati ephupheni kumfazi ongatshatanga kunokuthetha ubuqhophololo kunye nokukhohlisa. Umntu ongatshatanga usenokuba nobuntununtunu yaye asondelelane ngokulula, yaye ngenxa yoko usenokuchanabeka ekungcatshweni liqabane lakhe lobomi bexesha elizayo.
 3. Isalathisi sobuthathaka kunye nokukhathala: Ukubona ikati ephupheni kumfazi ongatshatanga kunokubonisa ukukhathala okanye ubunzima ngexesha lohambo kunye nokubeletha. Kusenokubakho imiqobo ebangela ukulibaziseka ekuphumezeni ezona zinto zibalulekileyo ebomini bakhe.
 4. Isilumkiso kubantu abangathembekanga: Ukuba umfazi ongatshatanga unoloyiko lweekati ephupheni, oku kungabonakalisa ubukho babantu abanganyanisekanga ebomini bakhe. Kufuneka ulumke kwaye ulumke xa usebenza nabo.
 5. Isilumkiso seengxaki kunye nobunzima: Ukuba umphuphi ubona inani elikhulu leekati ephupheni, oku kungabonakalisa iingxaki ezikhulayo kunye nemingeni ejongene nayo. Kusenokuba nzima kulowo uphuphayo ukufumana izicombululo kwezi meko.

Ikati ephupheni kumfazi otshatileyo

 1. Ukubona ikati ephupheni kumfazi otshatileyo:
  Kumfazi otshatileyo, ukubona ikati ephupheni kubonisa ukuba kukho umntu ozama ukumenzakalisa. Ukubulala ikati ephupheni kunokufuzisela ukubamba isela, ngelixa ukutya inyama yekati kunokubonisa ukusebenzisa imali engekho mthethweni. Ukuba kukho umntu oxosha ikati okanye ujika abe yikati ephupheni, oku kungafuzisela ukuba ufunda ubuqhetseba kunye nobuqhetseba. Umfazi otshatileyo unokubona iikati ephupheni kwaye uzive uyazoyika.
 2. Ukubona ikati ephupheni:
  Ukubona ikati ephupheni luphawu lokuxhalaba kunye nokukhohlisa, kunye nethemba lokufumana into enzima ukuyingqina kunye nokufezekisa. Ukutolikwa kwephupha malunga nekati kuyahluka kumfazi otshatileyo kunye nomfazi ongatshatanga. Ukuba umfazi otshatileyo ubona ikati elimnyama ephupheni, oku kunokuba bubungqina bokuba kukho umntu ozama ukuhlola ubomi bakhe. Umfazi otshatileyo uhlaselwa yikati ephupheni kwaye usinda kunokuthetha ukuba uya kukwazi ukukhupha iingxaki kunye nobunzima ajongene nabo. Nangona kunjalo, ukuba kukho iikati ezininzi kumbhede womfazi otshatileyo ephupheni, oku kungabonisa iingxaki zomtshato ngenxa yokungathembeki komyeni wakhe.
 3. Ukubona iikati ezifileyo ephupheni:
  Ukuba ibhinqa elingatshatanga libona ikati ephupheni, oku kungabonisa ubukho bomntu onobuqili kwaye ongekho nzulu othandweni, kwaye unokuba ngumngcatshi. Ngokuphathelele iikati kumaphupha omfazi otshatileyo, ufanekisela ukungaphumeleli othandweni.

Ikati ephupheni kumfazi okhulelweyo

 1. Umqondiso wokuba ngumama: Ikati ithathwa njengophawu lobumama, kwaye xa umfazi okhulelweyo ebona ikati ephupheni lakhe, le ngcaciso inokuqinisa umnqweno wakhe wokuzinyamekela nokukhusela umntwana wakhe okhulelweyo kwizinto ezinobungozi zangaphandle, kunye nomnqweno wakhe wokunika. ukuzalwa komntwana osempilweni.
 2. Ukuqikelelwa kobomi obuzinzileyo nobuzolileyo: Iikati zihlala zithathwa njengezilwanyana ezizolileyo kunye nezasekhaya. Ngoko ke, ukubona ikati ephupheni kumfazi okhulelweyo kunokubonisa isidingo sobomi obuzinzile kunye nokuzola kuye kunye nomntwana wakhe ozayo. Ibhinqa elikhulelweyo linomnqweno wokudala indawo ekhuselekileyo netofotofo ukuze imveku yakhe ikhule.
 3. Uphawu lokungabi natyala kunye nokucoceka: Ikati emhlophe ephupheni iphethe uphawu lokulunga, intsikelelo kunye nokucoceka. Ke ngoko, iphupha lomfazi okhulelweyo lokubona ikati emhlophe linokuba luphawu oluhle lokuza kweentsuku ezonwabileyo nezisikelelekileyo kuye kunye nosana lwakhe.
 4. Ukujongana neengxaki kunye nemiqobo: Ukuphupha ikati ephupheni kunokuba sisilumkiso seengxaki ezinokubakho okanye imiqobo enokuthi ibhinqa elikhulelweyo lijongene nendlela yakhe yokuba ngumama. Ikati kule meko ingabonisa ubukho bosulelo okanye ubunzima bokukhulelwa.

Ikati ephupheni lomfazi oqhawule umtshato

 1. Ikati njengophawu lomfazi onenkohliso:
  Ukuba ubona ikati ephupheni, kunokubonisa umfazi okhohlisayo ebomini bomntu oqhawule umtshato. Isenokumzisela iingxaki ezinkulu ize imfake kubunzima obuninzi.
 2. Iikati ezinemibala ephupheni:
  Ukuba iikati ephupheni zinemibala, oku kunokomeleza intsingiselo yobuqhophololo kunye nokukhohlisa. Iqela leekati ezinemibala ejikeleze indoda libonisa ukuba yindoda enenkohliso enokuba ngumthombo weengxaki kunye nokungcatshwa.
 3. Utoliko lokubona iikati zomfazi omnye:
  Umfazi ongatshatanga unokubona ikati ephupheni, kwaye oku kungabonakalisa ubuqhetseba obuzayo kunye nokukhohlisa. Ibhinqa elingatshatanga lidla ngokuphenjelelwa ngokulula yaye linovelwano, yaye lisenokujamelana nobunzima ekufumaneni iqabane elithembekileyo lobomi.
 4. Ukutolikwa kokubona ikati kumfazi oqhawule umtshato:
  Ukuba ibhinqa eliqhawule umtshato libona ikati ephupheni lakhe kwaye liva ilizwi layo, oku kunokuba bubungqina bokukhohlisa kunye nenkohliso eya kubonakaliswa kuyo. Ibhinqa eliqhawule umtshato lisenokujamelana nemeko yobuqhophololo nenkohliso ebomini balo.

Ikati ephupheni lendoda

 1. Ikati njengophawu lweengxaki zomtshato:
  Ukubona ikati ephupheni kumntu kunokubonisa iingxabano ezizayo zomtshato okanye iingxaki kubudlelwane bomtshato. Umntu onganyanisekanga unokungenelela aze afune ukubangela ingxabano phakathi kwamaqabane.
 2. Ikati emhlophe kunye nokugona:
  Xa indoda ibamba ikati emhlophe ephupheni layo, ingaba ngumqondiso wobubele kunye nokunyamekela okuvela ngaphakathi kuye. Usenokuba nonxibelelwano oluqinileyo kwicala leemvakalelo zobuntu bakhe.
 3. Ikati njengophawu lobuhlobo:
  Ikati ephupheni inokufuzisela ubuhlobo kunye nokunyaniseka. Ukuba uqaphela ikati ehlala ivela emaphupheni akho, oku kungabonakalisa ukuba kukho abantu ebomini bakho bokwenyani onokuthi uthembele kubo kwaye uvume ukubaluleka kwabo ebomini bakho.
 4. Ikati njengophawu lwempilo kunye nokuba sempilweni:
  Kwindoda, ukubona ikati enempilo kwaye ephilileyo ephupheni ingabonisa impilo enhle kunye nenhlalakahle jikelele. Inokuba sisikhumbuzo sokubaluleka kokunyamekela impilo yomntu kunye nokuthatha inyathelo lokugcina umgangatho wobomi.
 5. Ikati emnyama ephupheni:
  Kwindoda, ukubona ikati elimnyama ephupheni ingaba ngumqondiso wokungcatsha umfazi okanye iqabane elisondeleyo, kwaye mhlawumbi ukuhlukana okanye ukungcatsha ubudlelwane. Isenokubonisa ubukho bomntwana ongekho mthethweni kubudlelwane.
 6. Ikati kunye nomsebenzi:
  Kwindoda, ukubona ikati ephupheni ingaba ngumqondiso wokuba iingxaki emsebenzini ziya kuphelisa, uThixo uthanda. Kubonisa ukuba iingxaki zakhe zobuchwephesha ziya kuphela kungekudala kwaye uya kuba nexesha lokuzinza kunye nempumelelo.

Ukutolikwa kwephupha malunga nekati emnyama endihlaselayo

 1. Uloyiko kunye nokungakhuselekanga: Ikati elimnyama elikuhlaselayo lingabonisa uloyiko olunzulu kunye nokungakhuselekanga ebomini bokwenyani. Ungajongana nemingeni kunye nemiqobo ekwenza uzive ucinezelekile kwaye ucinezelekile ngokwasengqondweni.
 2. Iintshaba kunye nobubi: Ikati elimnyama lingabonakalisa ubukho beentshaba ezizama ukukwenzakalisa okanye ukukukhathaza. Kusenokubakho abantu abafuna ukuthintela inkqubela yakho okanye ukudodobalisa ngokweemvakalelo okanye emsebenzini.
 3. Imiba yeemvakalelo: Ikati elimnyama ephupheni lingabonakalisa iingxaki okanye ubunzima kubudlelwane bomzwelo. Unokufumana ukungavisisani kunye nokungavumelani kubudlelwane bakho neqabane lakho lobomi okanye ilungu losapho.
 4. Umngeni kunye namandla: Ikati emnyama ekuhlaselayo ephupheni inokuthathwa njengovavanyo lwamandla akho kunye nokukwazi ukumelana nobunzima. Mhlawumbi ujongene nocelomngeni olunzima ebomini bakho kwaye udinga inkalipho nokuzimisela ukuze uloyise.

Ukutolikwa kwephupha malunga nekati elimnyama elindihlaselayo kubafazi abangatshatanga

 1. Inkcazo yeengxaki zomphefumlo:
  Ukuhlaselwa kwekati elimnyama ephupheni kunokuba ngumqondiso weengxaki zeemvakalelo apho ibhinqa elingatshatanga libandezelekayo. Kusenokubakho umntu oneenjongo ezimbi ozama ukumphazamisa kubomi bakhe bothando aze abangele iingxaki neengxabano.
 2. Isilumkiso malunga nabahlobo abangalunganga:
  Iphupha malunga nekati elimnyama lingabonisa ubukho bezihlobo ezimbi kunye nezingathembekiyo malunga nomfazi omnye. Kusenokubakho abantu abazama ukuyixhaphaza okanye ukuyiqhekezela. Kufuneka azilumkele ezi zihlobo kwaye azikhwebule kuzo kakuhle.
 3. Inkcazo yeentshaba kunye nomona:
  Ikati emnyama luphawu lweentshaba kunye nabantu abanomona. Ukuhlaselwa kwekati elimnyama ephupheni kunokuvela kubukho babantu abanomona ngokuphakama komfazi ongatshatanga okanye umona impumelelo yakhe. Basenokuba bazama ukuyibhidanisa nokuyiphazamisa.
 4. Isilumkiso ngokuchasene nobuxoki kunye nokuqhatha:
  Umbono wentombazana engatshatanga yokulunywa yikati emnyama ubonakalisa ubuxoki obuninzi nobuqhetseba obumngqongileyo. Ibhinqa elingatshatanga lifanele lilumke lize likuphephe ukuwela kumgibe wobuxoki nokuqhathwa ngabanye.

Ukutolikwa kwephupha malunga nekati echama kum

 1.  Ikati echama emntwini ephupheni ithathwa njengophawu lokungcatsha kunye nokukhohlisa ukuba umntu ophuphayo unokubonakaliswa.
 2. Ukubona ikati ichama ephupheni luphawu lokuba umntu unengxaki enkulu, ephakamisa ukudideka kunye nokuxhalaba kuye.
 3. Umchamo wekati ufuzisela izinto eziphazamisayo ezenzeke kwixesha elidlulileyo onokuthi ufune ukulungisa.
 4.  Lo mbono ubonisa ukuba kukho amaqhinga kunye neengxaki ezijikeleze umntu ezifuna ukuba siphaphe ukuze aphephe ukuwela kwiingxaki ezintsha.
 5. Abanye abahlalutyi babonisa ukuba umlinganiselo womchamo ikati ewubonayo xa uchama unokuba nemiphumo ebalulekileyo.

Ukutolikwa kwephupha malunga nekati echamela iimpahla zam

 1. Usongelo kunye nokungcatshwa:
  Ukuphupha ikati ichama kwiimpahla zakho kunokuba luphawu lwezoyikiso kunye nokungcatshwa. Kusenokubakho umntu ebomini bakho ojonge ukukwenzakalisa okanye ukungcatsha kungekudala.
 2. Ukuziva ungenakuzinceda kwaye ubuthathaka:
  Ukuphupha ikati echamela iimpahla zakho kunokufuzisela iimvakalelo zakho zokungabi nakuzinceda okanye ubuthathaka ebomini bakho. Lo mbono unokuthetha ukuba uziva ulinganiselwe amandla okujongana nemiceli mngeni yakho yangoku.
 3. Isilumkiso kunye nengqalelo:
  Ukuphupha ikati ichamela iimpahla zakho kunokuba sisikhumbuzo sokuba ulumke kwaye unikele ingqalelo kubantu osebenzisana nabo. Kusenokubakho umntu othile ozama ukukwenzakalisa okanye ukukwenzakalisa.
 4. Utshintsho kunye nenguqu:
  Ukuphupha ikati ichama kwiimpahla zakho kunokuba luphawu lwesidingo sotshintsho kunye notshintsho ebomini bakho. Lo mbono unokuthetha ukuba kufuneka uphinde uqwalasele izikhokelo zakho kunye neenjongo kwaye uvavanye ukuba ufuna utshintsho kwindlela oziphethe ngayo okanye kwisimo sakho sengqondo.

Ukutolikwa kwephupha malunga nekati echama endlwini

 1. Intsingiselo yeengxabano zosapho:
  Ikati yokuchama endlwini ephupheni ingabonakalisa iingxabano zentsapho kunye neengxaki. Kusenokubakho iingxabano nokungavisisani phakathi kwamalungu entsapho okuchaphazela imeko yasekhaya ngendlela embi.
 2. Amayelenqe kunye neengxaki:
  Ukubona ikati ichama ephupheni kunokufuzisela ubuqhetseba obujikeleze umntu njengoko kungekudala unokujongana neengxaki ebomini bakhe.
 3. Ukunyamalala kwamaxhala kunye neentsizi:
  Ukubona ikati ichama ephupheni kumadoda kunokuthetha ukuba kukho iinkxalabo ezincinci kunye neentlungu eziza kuphelelwa ngokukhawuleza. Eli phupha libhekwa njengophawu oluhle lokuba amaxesha anzima aya kuphelisa kwaye ixesha elizolileyo nelolonwabo liya kuza ebomini bomntu.
 4. Ukungcatsha kunye nenkohliso:
  Ukuchama kwekati ephupheni kungabonisa ukungcatsha kunye nenkohliso umntu ajongene nayo ebomini bakhe. Umntu unokuba nobunzima ekuthembeni abanye kwaye athandabuze iinjongo zabo.
 5. Izenzo ezimbi kunye nokuzisola:
  Iikati ezichamayo kwiingubo zomntu ephupheni zingabonisa ukwenza izenzo ezimbi okanye impazamo umntu anokuzisola ngayo kamva.

Ukutolikwa kwephupha malunga nekati elimnyama elindisukelayo kumfazi ongatshatanga

 1. Ubunzima kunye nemingeni: Iphupha malunga nekati elimnyama elisukela umfazi ongatshatanga lingabonakalisa imingeni yakhe yangoku kunye nobunzima ebomini. Ibonisa ukuba womelele kwaye uzimisele ukoyisa ubunzima kunye nokuphumelela.
 2. Ubukho bomntu okhohlakeleyo: Ngamanye amaxesha, iphupha malunga nekati elimnyama lihambelana nokubonakala komntu okhohlakeleyo kunye nenkohliso ebomini bomfazi ongatshatanga. Kufuneka alumke kwaye ajonge ngokusondeleyo abantu abakufutshane naye.
 3. Ukubona ama-kittens: Ukuba ibhinqa elingatshatanga libona iqela leekati ephupheni lakhe, oku kunokuba yinkcazo yobukho bobudlelwane obuhle bothando ebomini bakhe nomntu.
 4. Ukukhohlisa kunye nokulimala: Ukuba ibhinqa elingatshatanga lilunywa ngamakati amnyama ephupheni, libonisa ukukhohlisa kunye nokulimala umntu anokuthi abonakale kuyo ebomini bakhe. Kusenokubakho umntu ofuna ukumkhohlisa nokumenzakalisa.
 5. Ukungcatshwa: Ukuba ibhinqa elingatshatanga lizibona liphethe ikati elimnyama ephupheni lakhe, kusenokwenzeka ukuba lingcatshwa ngabantu abasondeleyo kuye.
 6. Isilumkiso seengxaki kunye neengxaki: Ikati elimnyama kwiphupha lomfazi oyedwa liyakwazi ukuqikelela ukuba kwenzeka ntoni okanye ubukho bendoda eya kubangela ingxaki ebomini bakhe.

Ukutolikwa kwephupha malunga nekati efa kumfazi ongatshatanga

  • Ukufa kwekati ephupheni lomfazi omnye kufanekisela isisombululo seengxaki zomntu ahlangabezana nazo.
   • Ukufa kwekati kusenokuba luphawu lokufika kweendaba ezingathandekiyo eziya kumjika lowo uphuphayo. amaqhinga akhe.
   • Kumfazi ongatshatanga, ukufa kwekati kunokubonakalisa imvakalelo yokulahlekelwa, isizungu, kunye nokungabikho kwenkxaso eyaneleyo.
    • Ukufa kwekati ephupheni kuthathwa njengokuguquka phambi koThixo uSomandla, njengoko kufanekisela inguquko nobulungisa.

Phupha ikati indiluma

 1. Uphawu loxinzelelo lwengqondo:
  Ukuphupha ikati indiluma kukwaluphawu lokuphazamiseka kwengqondo okanye uxinzelelo lwengqondo onokujamelana nalo kubomi bakho bemihla ngemihla.
 2. Ibonisa ukuthandabuza nokungathembani:
  Ukuphupha ikati indiluma kusenokuba sisikhumbuzo kuwe ukuba usenokubandezeleka ngenxa yamathandabuzo nokungathembani ngamanye amaxesha.
 3. Kuya kufuneka wenze ngononophelo kubomi bakho bomntu:
  Iphupha malunga nekati endilumayo likwabonisa ukuba kufuneka ulumke kwizigqibo zakho kunye nezenzo ebomini bakho.
 4. Lufuzisela umona okanye ukhuphiswano:
  Kukho inkolelo yokuba ukuphupha ikati endilumayo kunokufuzisela umona okanye imvakalelo yokhuphiswano ebomini bakho.

Ukutolikwa kwephupha malunga nekati emnyama endlwini yowesifazane ongatshatanga

 1. Isilumkiso malunga nobukho bomntu onendalo embi kunye nenkohliso ebomini bakhe:
  Xa ibhinqa elingatshatanga libona ikati elimnyama ephupheni lakhe, oku kunokuba luphawu lokufika komntu ombi kunye nokhohlisayo ebomini bakhe.
 2. Ubudlelwane obuhle bothando:
  Ngakolunye uhlangothi, ukuba ibhinqa elingatshatanga libona iqela leekati ephupheni lakhe, oku kunokuba luphawu lobudlelwane obuhle bothando phakathi kwakhe nomntu.
 3. Iintshaba kunye nomona:
  Iikati ezimnyama emaphupheni zinokufuzisela iintshaba okanye umona. Ngomfazi ongatshatanga, ukubona ikati elimnyama ephupheni lakhe kunokubonisa ukuba kukho umona onzima obangela iingxaki zakhe ebomini bakhe bomtshato.
 4. Ubuhlobo obungasebenziyo:
  Ukuba ibhinqa elingatshatanga libona iikati ezimnyama ephupheni lakhe, oku kungabonakalisa ukuba kukho abahlobo ababi ebomini bakhe.
 5. Ubunzima kunye neengxaki:
  Ngomfazi ongatshatanga, ukubona ikati elimnyama ephupheni lakhe kubonisa ukuba kukho ubunzima kunye neengxaki ebomini bakhe bomtshato.
 6. Ukulinganisa iimvakalelo ezakhayo:
  Ukubona ikati elimnyama kwiphupha lomfazi oyedwa kubonisa ubukho bomntu okhohlisayo ozama ukuzisondeza kuye ngeemvakalelo zothando kunye nokuncoma.

Ukutolikwa kwephupha malunga nokubulala ikati elimnyama

Ngokuqhelekileyo, ikati elimnyama emaphupheni libhekwa njengophawu lweentshaba, umona, okanye umqobo. Eli phupha lingabonisa ukuba kukho abantu abanomona ngomntu ephupheni kwaye bazama ukumenzakalisa.

Ibhinqa lisenokuba neengxaki kubomi balo bomtshato ezinokubangelwa ngumona oqatha wabanye, njengoko ikati emnyama igqalwa njengophawu olunamandla lomona. Eli phupha linokuba sisilumkiso sokuba kukho iingxaki ezifuna ukusonjululwa kubomi bakho bobuqu okanye bomsebenzi.

Eli phupha libonisa ukuba kukho imicelimngeni ekufuneka ujongane nayo kunye neengozi ezinokukwehlela. Le mingeni inokunxulumana nobudlelwane bomntu, umsebenzi, okanye iiprojekthi.

Ukuba uphupha ngokubulala ikati elimnyama usebenzisa imela, oku kungabonisa ukuba ujongene neengxaki ezininzi ebomini bakho kwaye uziva uxinzelelo lwengqondo.

Ukutolikwa kwephupha malunga nekati yesilwanyana kumfazi ongatshatanga

 1. Isimboli sobufazi kunye nokunyaniseka:
  Iikati zizifuywayo ezithandekayo, zihlala zihambelana nenkcubeko kunye nobufazi kunye nokuthantamisa. Kumfazi ongatshatanga, ukubona ikati yesilwanyana ephupheni kunokufuzisela icala lakhe lobufazi kunye nokukwazi kwakhe ukubonisa inkathalo kunye nobubele.
 2. Amathuba amatsha kunye nokufezekisa amabhongo:
  Ezinye iinguqulelo zibonisa ukuba ukubona ikati yesilwanyana ngumfazi ongatshatanga ephupheni kubonisa ubukho bamathuba amatsha kwixesha elizayo. Iphupha lingabonisa amathuba amatsha emisebenzi okanye ukuzaliseka kwamabhongo omsebenzi.
 3. Ukuzithemba kunye namandla obuqu:
  Kumfazi ongatshatanga, ukubona ikati yesilwanyana ephupheni kunokufuzisela ukuzithemba kunye namandla omntu. Iikati zihlala zibonakala zizolile kwaye zikhululekile, kwaye oku kunokuba luphawu lomfazi ongatshatanga onekhono lokuphumla kunye nokuzithemba kuye.
 4. Ukhathalelo lwezilwanyana kunye nemicimbi yasekhaya:
  Ukubona ikati yezilwanyana ephupheni kumfazi ongatshatanga ngamanye amaxesha kuchazwa njengobungqina bomnqweno wakhe wokunyamekela izilwanyana kunye nemicimbi yasekhaya. Iphupha lisenokubonisa ukuba ibhinqa elingatshatanga livakalelwa kukuba kufuneka imbopheleleko engakumbi yokunyamekela abanye nokuhlangabezana neemfuno zabo.
 5. Isilumkiso malunga nenkohliso nobuqhophololo:
  Ukubona ikati yesilwanyana ephupheni kumfazi oyedwa kuchazwa kakubi, njengoko kunokufuzisela ukukhohlisa okanye ubuqhophololo. Ikati efuywayo evela ephupheni inokumela umntu okwaziyo ukukhohlisa nokukhohlisa umfazi ongatshatanga. Ukuba ikati ephupheni ibonakala isoyikisa okanye inobudlova, oku kungabonisa ukuba kukho ingozi esongela umfazi ongatshatanga ebomini bakhe bokwenyani.

Ukutolikwa kwephupha malunga nekati emhlophe kumfazi oqhawule umtshato

 1. Ukujongana neengxaki ezinzima:
  Ukubona ikati emhlophe ephupheni ingaba yimbonakaliso yemicimbi enzima kunye namaxesha anzima umfazi oqhawule umtshato ahlangabezana nawo ebomini bakhe.
 2. Ubuhle kunye nokuzonwabisa:
  Ikati elimhlophe ephupheni libonisa ibhinqa elihle kunye nekratshi, kwaye lo mbono unokuba luphawu lobuhle kunye nokukhanga komfazi oqhawule umtshato.
 3. Indoda elungileyo kwaye enobuhlobo:
  Ezinye izitoliko zibonisa ukuba ukubona ikati emhlophe ingabonisa ubukho bendoda elungileyo kunye nobubele ebomini bomfazi oqhawule umtshato.
 4. Inkululeko kunye nokungenzi nto:
  Iphupha malunga nekati elimhlophe elibanjwe ngumfazi oqhawule umtshato libonisa ubukho bomntu oya kumphanga imali kunye nenkululeko.

Ukutolikwa kwephupha malunga nekati ewela kwindawo ephakamileyo

 1. Isimboli sokuhla kwemali: Ikati ewela kwindawo ephakamileyo ingaba ngumqondiso wemeko yemali ewohlokayo kumntu ophuphayo.
 2. Isibonakaliso seengxaki kunye nokuphazamiseka: Ngokutsho kweenkcazo, ukujonga ikati ewela kwindawo ephakamileyo ephupheni kunokubonisa ukuba umphuphi unengxaki kunye nokuphazamiseka okuchaphazela ubomi bakhe. Nangona kunjalo, eli phupha likwabonisa ukuba ubomi buza kubuyela kuzinzo kungekudala.
 3. Isilumkiso ngomonakalo womzimba okanye wezinto eziphathekayo: Ikati ewela kwindawo ephakamileyo ibonisa ukuwohloka kwimeko yayo yomzimba okanye yezemali, kwaye oku kuxhomekeke kwingcaciso ebanzi yephupha.
 4. Ingcaciso yalo ngokunxulumene neminye imibono: Ikati ewa kwindawo ephakamileyo ephupheni isenokunxulumana nokutolikwa kweminye imibono. Ngokomzekelo, ukubona ikati elimnyama elimnyama libonisa ukuba umphuphi uya kudibana nomntu onobuqili.

Ukutolikwa kwephupha malunga nekati elincancisayo kum

 1. Uphawu lokufuna ukukhathalela abanye: Ukuphupha ubona ikati incancisa kuwe kunokuba luphawu lomnqweno wakho wokukhathalela nokukhathalela abanye. Ikati ingabonisa isidalwa esincinci kunye esibuthathaka esifuna ingqalelo kunye nothando lwakho.
 2. Ukhuseleko nokhuseleko: Kukholelwa ukuba ukubona ikati incancisa kuwe kunokufuzisela imvakalelo yakho yokhuseleko nokhuseleko. Eli phupha lingabonisa ukuba ufuna ukufumana indawo ekhuselekileyo nesondeleyo yokuphumla.
 3. Amandla oMfazi kunye noMama: Ikati idibaniswa namandla amabhinqa kunye nomama. Ukubona ikati encancisayo kuwe ingaba ngumqondiso wamandla amabhinqa okwazi ukondla nokunyamekela abanye.
 4. Ukuxhomekeka kunye nokude: Ikati ngamanye amaxesha ithathwa njengophawu lokuxhomekeka kunye nokude. Eli phupha lingabonisa ukuba kukho umntu ebomini bakho oxhomekeke kuwe kwaye ufuna ukugcina unxibelelwano olusondeleyo nawe.
 5. Uvakalelo lweemvakalelo: Ukubona ikati encancayo kuwe kunokufuzisela ubuntununtunu bakho ngokweemvakalelo kunye nomnqweno wakho wokuba nobudlelwane obusondeleyo nobunothando.

Ukutolikwa kokubona ikati ihlanza ephupheni

 1. Iingxaki zempilo: Ukugabha kwekati ephupheni kunokubonakalisa inkxalabo ngempilo yomntu.
 2. I-Detoxification: Kuyaziwa ukuba iikati zihlala zigabha emva kokutya ukutya ezinokuthi zibe nokusabela okungalunganga.
 3. Isilumkiso sokungcatsha: Ukugabha kwekati ephupheni kungabonisa ukungcatsha okanye ukukhohlisa ebomini bakho.
 4. Ukunciphisa uxinzelelo lweemvakalelo: Ukugabha kwekati ephupheni kunokubonakalisa umnqweno womphuphi wokukhupha uxinzelelo lweemvakalelo oluqokelelweyo.
 5. Isilumkiso malunga nokuqokelela komsindo: Ukuhlanza ikati ephupheni kunokuba luphawu lokuqokelela umsindo ofihliweyo okanye ukunganeliseki kumntu ophuphayo.

Shiya uluvo

idilesi yakho ye-imeyile ayisayi kupapashwa.Iindawo ezigunyazisiweyo zibonisiwe nge *