Funda kabanzi malunga nokuchazwa kwephupha malunga nenyoka ngokutsho kwe-Ibn Sirin

U-Mohamed Sheref
Amaphupha ka-Ibn Sirin
U-Mohamed Sheref10 nge-2024Uhlaziyo lokugqibela: kwiiveki ezi-XNUMX ezidlulileyo

Inyoka ephupheni

 1. Ubukho botshaba olusondeleyo: Ukuphupha inyoka endlwini kuthathwa njengophawu lobukho botshaba olusondeleyo kumphuphi. Olu tshaba lunokuba lilungu losapho okanye umhlobo osenyongweni ofuna ukubangela iingxaki kunye noxinzelelo lwengqondo.
 2. Ukungakhathali ngeentshaba: Ukuba ibhinqa libona ephupheni lakhe ukuba akesabi inyoka, oku kuthetha ukuba akanikeli ukubaluleka kwezi ntshaba ngokwenene. Usenokukwazi ukungabahoyi kwaye ungacingi ngabo.
 3. Umona nomsindo: Ukuba kukho iinyoka ezininzi endlwini ephupheni, kunokufanekisela ubukho bomona kunye nomsindo kubantu abasondeleyo kuwe. Isenokuba malunga nezalamane okanye abahlobo abangaziva mnandi ngawe nabafuna ukukwenzakalisa.
 4. Iingxaki zemali: Ukuba ibhinqa elitshatileyo libona iinyoka zibhijelwe ekhayeni lakhe, oku kusenokuba luphawu lweengxaki zemali ezizayo. Usenokujamelana nobunzima ekufumaneni imali okanye ube sesichengeni seemeko ezinzima kwezoqoqosho.

Ukutolikwa kwephupha malunga nokulunywa kwenyoka ephupheni

 1. Isilumkiso ngengozi ezayo: Ukubona inyoka ephupheni inokuba sisilumkiso sengozi ezayo ebomini bomntu ophuphayo lo mbono.
 2. Umona kunye neyelenqe: Abanye bakholelwa ukuba ukubona inyoka elunywa ephupheni kunokufuzisela ubukho babantu abazama ukulimaza kunye nokwenza iyelenqe kumntu ophuphayo.
 3. Ubunzima kunye nemingeni: Ukubona inyoka ephupheni kunokubonisa ubukho bobunzima kunye nemingeni enokuthi umntu ophuphayo abhekane nayo ebomini bakhe. Oku kusenokuba yisikhumbuzo kuye sokuba umele ajamelane neengxaki aze azoyise ngenkalipho nangokuzithemba.
 4. Ukuphathwa bubugqwirha okanye umona: Ukubona inyoka elunywa ephupheni kubonisa ukuba umntu usenokubhencwa kubugqwirha okanye umona. Lo mbono usenokuthetha ukuba loo mntu usenokuchanabeka kwiimpembelelo ezimbi ezivela kubantu abanqwenela ububi.

Ukutolikwa kwephupha malunga nenyoka ephupheni

 1. Ukubona inyoka enkulu:
  Ukuba ubona inyoka enkulu ephupheni, kunokuthetha ukuba uya kujamelana notshaba olunamandla ebomini bakho. Inyoka inokufuzisela umntu ozama ukukuphembelela kakubi okanye ofuna ukukwenzakalisa. Usenokudibana nemingeni enzima emsebenzini okanye kubudlelwane bakho.
 2. Umbono wenyoka ogudileyo:
  Ukuba umzimba wenyoka ugudile kwaye uzolile, oku kunokuba luphawu oluhle. Lo mbono usenokuthetha ukuba uya kuba nethuba elitsha ebomini bakho eliya kukuzisela ulonwabo nokwaneliseka. Eli thuba linokuba yimpumelelo ebonakalayo, ngokweemvakalelo, okanye nakwimali.
 3. Ukubona inyoka encinci kwaye uyibulale okanye uyishiye:
  Ukuba ubona inyoka encinci kwaye uphumelele ukuyibulala okanye ukuyikhupha kwenye indawo, oku kunokuthetha ukuba uya kunqoba iingxaki ezincinci okanye imingeni ebomini bakho. Unokujongana neengxaki zemihla ngemihla, kodwa uya kukwazi ukuzoyisa ngokulula kwaye uphumelele impumelelo.
 4. Inyoka eyenziwe ngeentsimbi ezixabisekileyo:
  Ukuba inyoka ephupheni yenziwe ngegolide, isilivere, okanye nayiphi na intsimbi exabisekileyo, oku kugqalwa njengobungqina bokulunga okukhulu okuza kuwe. Inyoka eyenziwe ngeentsimbi ezixabisekileyo ingafuzisela ithuba elizayo lezemali okanye impumelelo yobungcali ekulindileyo.
 5. Ukubona inyoka kwisiganeko somtshato:
  Iphupha lokubona inyoka ephupheni lomfazi otshatileyo lingaba ngumqondiso womtshato wakhe kumntu olungileyo oneemvakalelo zothando kunye nothando kuye. Ukuba inyoka isondela kuye ephupheni, oku kuthetha umhla osondelayo womtshato kunye nokuzinza ngokweemvakalelo ebomini bakhe.
 6. Ukubona inyoka kwingcaciso kaIbn Shaheen:
  Ngokutsho kuka-Ibn Shaheen, umguquleli owaziwayo waseArabhu, ukubona inyoka ephupheni ingaba ngumqondiso weentshaba ezifuna ukukubamba.

Inyoka ephupheni ngu-Ibn Sirin

U-Ibn Sirin uthi ukuchazwa kweli phupha kunokubonisa ubutshaba kwintsapho, amaqabane kunye nabantwana. Isenokubonisa ubukho bommelwane onomona nongendawo ebomini bakho. Nangona kunjalo, ukuba iinyoka zithintela umendo wakho okanye zikuhlasela ephupheni, oku kunokuthetha ukuba kukho imiqobo kunye nemingeni ejongene nawe ebomini bakho efuna isilumkiso kunye nokuqapha.

Ukuba ubona inyoka yamanzi ephupheni, eli phupha linokuba luncedo kumcinezeli okanye ukubhekisela kwiimpawu ezinxulumene nabalawuli. Ukuba uzibona ulawula inyoka ephupheni, oku kunokuba yinkcazo yokufezekisa amandla amakhulu.

Iinyoka emaphupheni ziwuphawu lobubi, ubugwenxa kunye nokukhohlisa. Iphupha malunga nenyoka linokuthetha ukuba kukho ingozi ekufutshane ebomini bakho okanye ubukho bomntu osongela ukhuseleko lwakho nokuzinza. Ukuba ukhulelwe kwaye uzibona ephupheni usebenzisana nenyoka, oku kunokuba kukutolikwa okulungileyo ngakumbi kwaye kubonisa ubulungisa.

Ukutolikwa kwamaphupha kwi-intanethiInyoka ephupheni kubafazi abangatshatanga

 1. Lahla amaxhala kunye neengxaki: Ukubona inyoka kwaye uyibulale ephupheni kumfazi ongatshatanga kunokuba luphawu lokuba uya kuphelisa iingxaki kunye neenkxalabo ezijongene nazo ngeli xesha.
 2. Ukufezekisa ukuzimela kunye namandla: Iphupha lomfazi ongatshatanga lokubona inyoka lingabonisa ukuba uya kufezekisa ukuzimela kunye namandla ebomini bakhe.
 3. Ukuqala uhambo olutsha kubudlelwane: Ukubona inyoka ephupheni kumfazi ongatshatanga kunokuba luphawu lokuba uya kuqalisa uhambo olutsha kubudlelwane.
 4. Ukulungela utshintsho kunye nokuguqulwa: Ukubona inyoka ephupheni kumfazi ongatshatanga kunokuba luphawu lokuba ulungele utshintsho kunye nokuguqulwa ebomini bakhe. Eli xesha linokuba lixesha elifanelekileyo lokuzama izinto ezintsha kunye nokuphonononga iindlela ezintsha ezibalulekileyo ebomini bakhe.
 5. Qaphela inkohliso kunye nokungcatsha: Nangona ukubona inyoka ephupheni kumfazi ongatshatanga akuyonto imbi, inokuba yinkcazo yokulumkisa malunga nokukhohlisa kunye nokungcatsha. Amabhinqa angatshatanga kusenokufuneka aziphaphele iimpawu zokungathembeki aze akuphephe ukuwela kumgibe wokuqhatha.

Inyoka ephupheni yomfazi otshatileyo

 1. Ubukho babantu abazama ukwahlula wena nomyeni wakho:

Iphupha lomfazi otshatileyo weenyoka ezininzi libonisa ukuba kukho abantu ebomini bakhe abazama ukumbamba kunye nomyeni wakhe. Basenokuba nomona okanye iintshaba zabo zifuna ukonakalisa ulwalamano lwakhe lomtshato. Ukuba ibhinqa elitshatileyo libona inyoka nomyeni wayo ngaphakathi endlwini, oku kusenokuba sisiqinisekiso sokuba aba bantu bazama ukungena ebomini bakhe.

 1. Ubukho bamadoda anomona ahleli phantsi:

Ukubonakala kwenyoka encinci ephupheni lomfazi otshatileyo kubonisa ubukho babantu abanomona abamzungezile, bezama ukumnyanzela ukuba abangele ubunzima ebomini bakhe.

 1. Ubukho babantu ababi ebomini bakhe:

Ukuba umfazi otshatileyo ubona inyoka enkulu emxosha ephupheni, oku kungabonakalisa ukuba kukho abantu ababi ebomini bakhe abafuna ukumenzakalisa okanye ukuphazamisa ubomi bakhe bomtshato.

 1. Ubukho beengxaki okanye imingeni emtshatweni okanye kubomi bomntu:

Ngokuqhelekileyo, iphupha malunga nenyoka kumfazi otshatileyo lingabonakalisa ubukho beengxaki okanye imingeni ebomini bakhe bomtshato okanye ubomi bomntu. Usenokujamelana nobunzima kulwalamano nomyeni wakhe okanye aphazamiseke ngokwasengqondweni. Umele akhangele izicombululo aze afune ukulungelelana nolonwabo ebomini bakhe.

 1. Ufumana imali eninzi:

Iphupha malunga nokubona inyoka kwiphupha lomfazi otshatileyo lingabonisa ukuba uya kufumana imali eninzi. Oku kusenokuba bubungqina bokuba uya kuphila ubomi obutofotofo aze anandiphe kakuhle ngokwasemalini.

Inyoka ephupheni kumfazi okhulelweyo

 1. Uloyiko kunye nokuxhalaba: Iphupha lomfazi okhulelweyo wenyoka lingabonakalisa imeko yoloyiko kunye nokuxhalaba kwakhe ngexesha lokukhulelwa. Ukubonakala kwenyoka kunye nokuluma kwayo ephupheni kunokubonisa ukwesaba kwakhe kwangaphakathi kunye noxinzelelo lwengqondo aluvayo.
 2. Uloyiko lwengozi: Inyoka ephupheni inokufuzisela ingozi okanye intlungu ukuba umfazi okhulelweyo unoloyiko lokuba yena okanye umntwana wakhe okhulelweyo uya kubonakaliswa. Ibhinqa elikhulelweyo libona inyoka eqwengayo lisenokubonisa iingxaki zempilo okanye iingozi ezisongela ukukhulelwa kwakhe.
 3. Inyoka njengophawu lwenguquko: Ngenxa yokuba ukubona inyoka ephupheni kuyisimboli sokuguqulwa kunye nokutshintsha ebomini, iphupha lomfazi okhulelweyo wenyoka lingabonisa inqanaba elitsha elijongene nalo emva kokuba ngumama.
 4. Ukukhuselwa kunye nokukhusela: Nangona inyoka idla ngokubonakaliswa njengophawu lwengozi, iphupha malunga nokubona inyoka ehlasela umfazi okhulelweyo ingabonisa ukuba kukho abantu ebomini bakhe abafuna ukumenzakalisa okanye umntwana wakhe.

Inyoka ephupheni yomfazi oqhawule umtshato

 1. Amandla kunye nenkululeko: Inyoka kweli phupha ifanekisela amandla kunye nokukwazi ukukhululeka kwimimiselo yangaphambili kunye nemida. Kubonisa ukukwazi kwakho ukulawula ubomi bakho obutsha kwaye wenze izigqibo ezibalulekileyo ngokwakho.
 2. Utshintsho kunye nokukhula: Iphupha malunga nenyoka lingabonisa ixesha lenguqu enkulu ebomini bakho. Usenokuba ufumana ixesha lotshintsho olubalulekileyo kunye notshintsho lomntu siqu oluya kukunceda ukhule kwaye uziphuhlise.
 3. Isilumkiso kunye nokucinga: Iphupha malunga nenyoka linokuba yisikhumbuzo kuwe ngokubaluleka kokulumkisa kunye nokulumkisa kubomi bakho obutsha. Emva kokuqhawula umtshato, kubalulekile ukuba uqaphele xa uthatha izigqibo ezitsha kwaye uthintele abantu abangalunganga ukuba bakuphembelele.
 4. Imiqobo kunye nemingeni: Ngamanye amaxesha iphupha malunga nenyoka libonisa ubukho bemiqobo kunye nemingeni ebomini bakho obutsha. Inyoka inokufuzisela ubunzima onokuthi ujongane nabo kwaye uya kufuna imiceli mngeni kunye nesibindi ukuze uyoyise.

Inyoka ephupheni ngendoda

 1. Uxanduva oluninzi kunye neengxaki zemihla ngemihla: Iphupha malunga nenyoka ehlasela indoda ingabonisa uxanduva oluninzi kunye neengxaki zemihla ngemihla ajongene nazo. Inyoka inokuba luphawu lobunzima kunye nemingeni indoda ekufuneka ijamelane nayo kwaye iyoyise.
 2. Abachasi kunye nabantu abanomona: Iphupha malunga nenyoka ekuhlaselayo inokubonisa ubukho babachasi abaninzi kunye nabantu abanomona ebomini bomntu. Inyoka ingaba ngumqondiso wabantu abanomona kwaye bafuna ukulimaza indoda nayiphi na indlela enokwenzeka ngayo.
 3. Ukukwazi ukoyisa ubunzima: Ukuba uzibona usitya inyoka ephila ephupheni lakho, oku kunokuthetha ukuba unakho ukoyisa ubunzima kunye nemingeni ebomini bakho. Lo mbono unokuba lukhuthazo kuwe ukuba ujamelane neengxaki ngokuzithemba nokuzimisela.
 4. Iindaba ezilungileyo ziyeza: Eminye imithombo itolika iphupha lokubona inyoka enkulu ephupheni njengento ebonisa iindaba ezilungileyo eziza kufikelela kuwe kungekudala. Lo mbono unokuba luphawu lokuba kukho amathuba kunye nokuphuculwa kobomi bomntu okanye bomsebenzi onokuthi kwenzeke kwixesha elizayo elingekude.
 5. Ukufika komntwana: Ukuba indoda ibona inyoka encinane phambi kwayo, oku kusenokubonisa ukuba umfazi wayo uza kuzala kungekudala. Kukholelwa ukuba inyoka encinci kule meko ifanekisela umntwana ukuba umyeni uya kubulela kwiingcebiso ezintle ezivela ephupheni.

Ukutolikwa kwephupha malunga nenyoka emhlophe kumfazi otshatileyo

 1. Isalathiso sokukhululeka kunye nokunyamalala kwexhala: Ukubona inyoka emhlophe kuthathwa njengokusondela komfazi otshatileyo ekufezekiseni ulonwabo lomtshato kunye nokusondela kokuphela kweentlungu kunye namaxhala ajongene nawo.
 2. Isilumkiso malunga nobutshaba kunye nomona: Ngokutsho kuka-Ibn Sirin, ukutolikwa kwephupha malunga nenyoka kubonisa ubukho bobutshaba kwintsapho, amaqabane, nabantwana.
 3. Ukuchuma notshintsho oluhle: Ukubona inyoka emhlophe kumfazi otshatileyo kugqalwa njengomqondiso wokuba ukulunga nokuphila okuninzi kuya kuza kuye yaye iimeko zakhe ziya kuphucuka.
 4. Isilumkiso seemeko ezinzima kunye neentlekele: Ukuba umfazi otshatileyo nokhulelweyo ubona inyoka ephuzi ephupheni, oku kunokuthathwa njengento ebonisa ukujongana neengxaki ezinzima kunye neengxaki ebomini.
 5. Ubukho bemingeni kubomi bomtshato: Iphupha malunga nenyoka kumfazi otshatileyo lingabonakalisa ubukho bemingeni kunye nobunzima emtshatweni okanye ubomi bomntu.
 6. Lumkela umona kunye nomona: Ukubona izikhonkwane okanye iintolo ephupheni kunokubonisa umona wabanye ngakuwe kunye nokuqina kwakho ekujonganeni nayo.

Ukutolikwa kwephupha malunga nenyoka kwigumbi lokulala lendoda etshatileyo

 1. Utshintsho kunye nempumelelo: Ubukho benyoka kwigumbi lokulala bunokubonakalisa utshintsho oluhle kunye nempumelelo ebomini bomntu otshatileyo. Inyoka iyisimboli sokuhlaziywa kunye nokuguqulwa, kwaye ingabonisa ixesha elitsha elizayo apho indoda iya kuzisa amathuba amatsha kunye nombono ohlaziyiweyo ebomini bakhe.
 2. Ubukho babantu ababi: Iphupha malunga nenyoka kwigumbi lokulala lingabonisa ubukho babantu ababi, abantu abakhohlakeleyo ebomini bomntu otshatileyo, abaphethe ububi kunye nomona kuye.
 3. Ukufa koMfazi: Ngamanye amaxesha, iphupha lenyoka kwigumbi lokulala kumntu otshatileyo linokuba luphawu lweziganeko ezibuhlungu, ezifana nokufa komfazi wakhe. Ukubulala inyoka kule meko luphawu lokufa okuzayo okanye ukulahlekelwa ngumlingane wobomi.
 4. Isilumkiso malunga nokuhlola kunye nokuhlambalaza: Iphupha lendoda etshatileyo yenyoka kwigumbi lokulala lisenokubonisa ukuba kukho umntu omlaleleyo kwaye umgadile ukuze azame ukugqwetha igama lakhe phakathi kwabantu.

Ukutolikwa kwephupha malunga nokwesaba inyoka kumfazi otshatileyo

 1. Izigrogriso zosapho:
  Kumfazi otshatileyo, iphupha lokwesaba inyoka ephupheni lingabonakalisa ubukho bezoyikiso ezijongene nazo kumalungu entsapho yakhe okanye izalamane. Oku kunokunxulunyaniswa neengxabano zentsapho phakathi kwakhe nomyeni wakhe okanye amalungu entsapho.
 2. Uloyiko lwangaphakathi kunye namathandabuzo:
  Iphupha lomfazi otshatileyo lokoyika inyoka lisenokubonakalisa uloyiko analo lwangaphakathi namathandabuzo ngokuphathelele umyeni wakhe nolwalamano lwabo lomtshato.
 3. Amandla kunye nokufezekisa iinjongo:
  Kungenzeka ukuba iphupha malunga nenyoka enkulu emanzini ifanekisela amandla omntu kunye nokukwazi ukufezekisa iinjongo kunye nokuphuhlisa amabhongo. Ukuba umfazi otshatileyo uphupha inyoka enkulu emxosha ephupheni, oku kungabonisa amandla akhe okunqoba imingeni kunye nokuphumelela kwimpumelelo yakhe yobuqu kunye nomtshato.
 4. Impilo kunye nokuba sempilweni:
  Iphupha lomfazi otshatileyo lokubona inyoka ephuzi linokuba bubungqina bempilo embi yelungu lentsapho yakhe.
 5. Ukwahlula kwiingxaki kunye nokungavumelani:
  Ukuba ibhinqa elitshatileyo libona inyoka imxosha kwaye ibaleka kuyo ephupheni, oku kungabonisa ukuba uya kulahla iingxaki kunye nokungavumelani awayekuphethe.

Ukuphupha ulunywa yinyoka

 1. Ukungcatsha kunye nobuqhetseba: Ukubona inyoka ephupheni luphawu oluqinileyo lokuba kukho ukungcatsha okanye ukukhohlisa ebomini bakho. Inyoka ekulumayo inokuba luphawu lomntu ozama ukukubamba okanye ukukuqhatha.
 2. Ukuphakuzela nokuphuncuka: Ukuba ubona inyoka ikuluma ephupheni, oku kunokuba yimbonakaliso yemvakalelo yakho yokoyika kwaye ubaleke kwimeko enzima ebomini bokwenyani.
 3. Isohlwayo kunye nezono: Ukulunywa yinyoka ephupheni kunokufuzisela ukuba wenze izenzo eziphosakeleyo okanye izono. Le ngcaciso inokuthi ibe ngqo kubantu abaziva bezisola ngezenzo zabo kwaye bakholelwa ukuba bathwala imiphumo yezenzo zabo.
 4. Isilumkiso kunye nengqalelo: Ukubona inyoka ephupheni ingabonisa isidingo sokunikela ingqalelo kwiimeko ezimbi onokuthi uhlangabezane nazo ebomini bakho. Inyoka isenokuba iyakulumkisa ngabantu ababi okanye iziganeko ezinokuthi zikwenzakalisa.

Ukutolikwa kwephupha malunga nenyoka encinci emhlophe

 1. Uphawu lwamandla kunye nemingeni:
  Ukubona inyoka encinci emhlophe kunokubonakalisa amandla omntu okwangoku. Ukuba uzibona uhamba ngokuzithemba kwaye woyisa imingeni, ke eli phupha linokuba luphawu lokukwazi kwakho ukoyisa iingxaki kunye nemingeni ebomini bakho.
 2. Ubungqina bempumelelo yobungcali:
  Iphupha malunga nenyoka encinci emhlophe ingabonisa ukuba uya kuba nomsebenzi ophezulu. Ukuba ufuna ukwanda kodumo kunye nentlonipho kwintsimi yakho yomsebenzi, ukubona inyoka encinci emhlophe ingaba luphawu oluhle oluthetha ukuba uya kuphumelela ukuqhubela phambili kunye nokuzaliseka.
 3. Uphawu lokhuseleko kunye nokhuseleko:
  Ngamanye amaxesha, unokubona iinyoka ezincinci ephupheni zingena okanye ziphuma endlwini yakho. Lo mbono unokuthetha ukuba kukho imfuneko yokhuseleko kunye nokhuseleko ebomini bakho. Kusenokubakho izoyikiso ezincinci okanye imingeni oyixhalabeleyo, kwaye umbono unika iingcebiso malunga nesidingo sakho sokuzikhusela wena nekhaya lakho.
 4. Isilumkiso malunga nabahlobo abangalunganga:
  Ngamanye amaxesha, iphupha malunga neenyoka ezincinci zinokunxulumana nabahlobo ababi ebomini bakho. Ukuba utsalelekile kubantu abanegama elibi okanye elithandabuzekayo, iphupha linokuba luphawu lwemizamo yengqondo yokulumkisa malunga nokubandakanyeka nabo. Iinyoka zinokuba luphawu lwengozi ezibeka kuyo ebomini bakho kwaye umbono unokuba sisilumkiso kuwe.

Ndiphuphe ndibulala inyoka emthubi

 1. Ukuziva ukhululekile kwaye unyulu:
  Ukubulala inyoka ephuzi ephupheni ingaba ngumqondiso wokukhululeka kwimiqobo kunye neengxaki ojamelana nazo ebomini. Inyoka ephuzi inokufuzisela ububi obuzama ukukulimaza, kwaye ukuyibulala ephupheni kubonisa ukukwazi ukunqoba obu bunzima kunye nokuphumelela impumelelo kunye nolonwabo.
 2. Ubudlelwane obungalunganga:
  Olunye utoliko lubonisa ukuba ukubulala inyoka ephuzi ephupheni kubonisa ukulahla ubudlelwane obubi okanye abantu ababi ebomini bakho. Kukho abantu abazama ukukulimaza okanye ukuphazamisa ulonwabo lwakho, kwaye eli phupha lithetha ukuba unokuloyisa obu budlelwane obubi kwaye ukhululeke kubo.
 3. Ukukhuselwa kwiintshaba:
  Ukuba uphupha ukuba ubulala inyoka ephuzi, oku kungabonisa ubukho botshaba olufuna ukukulimaza. Eli phupha linokuba sisilumkiso kuwe ukuba uhlale ulumkile kwaye uzikhusele kwingozi kunye nobuqhinga bolu tshaba lunokubakho.
 4. Ukuphilisa kunye nokuhlaziya:
  Ngamanye amaxesha, ukubulala inyoka ephuzi ephupheni kunokubonisa ukubuyiswa kunye nokuphelisa ukugula okanye iingxaki zempilo zangaphambili.

Ukutolikwa kwephupha malunga nenyoka emnyama kwiingubo

 1. Ukuziva usengozini:
  Ukubona inyoka emnyama kwiimpahla kubonisa ukuba kukho isongelo elikufutshane elikujikelezile. Esi sisongelo sinokunxulumana neengxabano emsebenzini okanye kubudlelwane bomntu. Kusenokubakho abantu abazama ukukwenzakalisa okanye ukukukhohlisa.
 2. Intiyo nobubi:
  Umbala omnyama wenyoka ubonisa inzondo kunye nobubi obuqokelelweyo. Kusenokubakho umntu othile ebomini bakho oziva ekuthiyile kwaye efuna ukukwenzakalisa.
 3. Ukukhohlisa kunye nokuxoka:
  Inyoka emnyama kwiingubo ingabonakalisa ubukho babantu abazama ukukukhohlisa nokukukhohlisa. Basenokuwela imigca ebomvu kwaye bathabathe ithuba lokuthembela kwakho kubo.
 4. Lumka kwaye uhlale kude nengozi:
  Ukubona inyoka emnyama kwiingubo kubonisa ukuba kufuneka uqaphele kwaye uhlale kude nengozi. Iphupha lingabonisa isidingo sokuhlala uqaphile kwaye ugweme iimeko eziyingozi. Kusenokubakho izinto ezikungqongileyo kwaye zizama ukukwenzakalisa.

Ukutolikwa kwephupha malunga nenyoka endlwini kumfazi otshatileyo

Eli phupha lingabonisa iingxaki kunye nokungavumelani phakathi kwamalungu entsapho. Ukuba ibhinqa elitshatileyo libona inyoka ekhitshini lendlu, oku kusenokuthetha ukujamelana nobunzima nokungabikho kwamathuba kubomi balo bomtshato, nto leyo enokuthanani nemali okanye ubuhlwempu.

Iphupha malunga nokubona iinyoka endlwini lingabonisa ubukho bezoyikiso okanye ukuxhatshazwa kubudlelwane bomtshato. Lo mbono usenokubonisa ukuba kukho omnye umntu ozama ukuphazamisana nolwalamano lomtshato, njengommelwane onomona okanye umntu onguzwilakhe ofuna ukubangela iingxaki phakathi kwamaqabane.

Umfazi otshatileyo obona inyoka ephupheni unokutolikwa ngokufanelekileyo. Ukuba umfazi otshatileyo uhlaselwa yinyoka emhlophe ephupheni, oku kubonisa ukuba ukhusela amalungelo omyeni wakhe kwaye uyayinyamekela kakuhle intsapho yakhe.

Inyoka kunye nonomadudwane baphupha kunye

  • Inyoka: Ubukhulu becala imele ubuqhetseba, ubuqhetseba kunye namandla angaphakathi womlinganiswa oqulethwe ephupheni. Inyoka inokuba luphawu lwezoyikiso ezinokubakho okanye ukulwa ngamandla.
  • I-Scorpio: ngokuqhelekileyo ifanekisela ubundlobongela kunye namandla, kwaye inokucebisa ukuba kukho umntu okanye izinto zangaphandle ezizama ukukwenzakalisa. I-Scorpio inokuba ngumqondiso wesantya kunye nokuchaneka ekwenzeni izigqibo.
   • Ukuphupha inyoka kunye ne-scorpion kunye kunokubonisa ubukho bengozi enkulu kubomi bakho bemihla ngemihla. Kufuneka ulumke kwaye unakekele iimeko ezikungqongileyo.
   • Eli phupha linokukulumkisa ukuba kukho abantu abanetyhefu abakufutshane nawe abafuna ukwenzakalisa. Ke cinga ngokuhlala kude nabantu abangalunganga abaphembelela kakubi ubomi bakho.
    • Ukubona inyoka kunye ne-scorpion kunye ephupheni kunokubonisa ubunzima obuzayo kunye nemingeni ebomini. Kusenokufuneka usondeze kwiqonga le-Umrah kwaye uzimisele ukoyisa obo bunzima kwaye uhlangabezane nemingeni ngokuzithemba nangokuzithemba.
     • Ukuphupha inyoka kunye ne-scorpion kunye yithuba lokuqaphela iimeko ezinobungozi ngakumbi kwaye uphuhlise izakhono eziyimfuneko zokujamelana nazo kwaye uzigcine ukhuselekile kwaye uphila.

Ukuphupha ulunywa yinyoka ephupheni

 1. Ixhala kunye noloyiko:
  Iphupha malunga nokulunywa kwenyoka ezinyaweni lingabonisa ubukho bokukhathazeka kwangaphakathi kunye noloyiko oluchaphazela ubomi bomntu. Loo mntu usenokuba nobunzima ekuhlangabezaneni neemeko ezithile okanye azive ebuthathaka xa ejamelene nocelomngeni.
 2. Ukungcatshwa kunye nobungozi:
  Inyoka ephupheni inokufuzisela ubukho babantu abakhohlakeleyo ebomini bomntu abazama ukumenzakalisa.
 3. Ukuvezwa kumonakalo:
  Iphupha malunga nokulunywa kwenyoka ezinyaweni libonisa ukubonakaliswa komonakalo obangelwa yizenzo zangaphambili okanye iimpazamo ezenziwa ngumntu. Esi silumkiso sephupha sinokuba yindlela yokukukhumbuza ngokubaluleka kokuthatha isilumkiso kunye nokuphepha iingxaki ezinokubakho.
 4. Impilo kunye nokuba sempilweni:
  Ukulunywa kwenyoka ephupheni kunokufanekisela ukuxhalaba komntu malunga nempilo yakhe kunye nokuphila kakuhle. Inyoka ephupheni inxulumene nokunyamekela umzimba kunye nokugcina impilo enhle.
 5. Inkululeko kunye nohlaziyo:
  Ezinye iinkcazo zibonisa ukuba ukubona inyoka ephupheni ingaba ngumqondiso wenkululeko kunye nokuhlaziywa. Mhlawumbi umntu uvakalelwa kukuba kufuneka abuguqule ubomi bakhe aze ahlukane nemiqathango nemiqobo ethintela inkqubela yakhe.

Ndiphuphe inyoka emdaka indileqa

 1. Uloyiko kunye nokuxhalaba: Ukubona inyoka emdaka ekuleqa ephupheni inokuba yimbonakaliso yoloyiko kunye nexhala ebomini bakho bemihla ngemihla.Eli phupha linokuba luphawu loxinzelelo okanye iingxaki ojongene nazo kwaye uzive unzima ukujamelana nazo.
 2. Imiceli mngeni kunye nobunzima: Ukubona inyoka emdaka ikusukela ephupheni kunokubonisa imingeni kunye nobunzima ojongene nabo ebomini bakho, kwaye ubonise ubukho bemiqobo enokuthi ime endleleni yakho. Iphupha lisenokubonisa ukubaluleka kokwenza ngononophelo nokwenza izigqibo ezifanelekileyo xa ujongene naloo mingeni.
 3. Ukungcatshwa kunye nengozi: Inyoka emdaka ekuleqa ephupheni inokuba luphawu lokungcatshwa kunye nobungozi. Iphupha lingabonakalisa abantu ababi ebomini bakho abazama ukukulimaza okanye ukulawula iimvakalelo zakho.
 4. Isilumkiso kunye nesilumkiso: Inyoka emdaka ekulandelayo ephupheni inokuba sisilumkiso malunga neengozi ezinokubakho ebomini bakho.

Ukutolikwa kwephupha malunga nenyoka enkulu ephuzi kumfazi ongatshatanga

 1. Isilumkiso malunga neentlungu kunye nesiphelo esibi:
  Ezinye izitoliko zibonisa ukuba ukubona inyoka enkulu etyheli kumfazi ongatshatanga kunokuba luphawu lweentlungu kunye neentlungu kwixesha elizayo, kwaye kunokuba luphawu lobukho beziganeko ezimbi okanye ezimbi ezilindele umntu kwixesha elizayo.
 2. Imingeni kunye nobunzima:
  Ukubona inyoka enkulu etyheli luphawu lwemingeni enokuthi inkosikazi engatshatanga ijongane nayo kwindlela yakhe yobomi. Ubunzima obahlukeneyo bunokuvela ekufuneka uboyise kwaye ube nomonde kwaye womelele ukuze ufezekise iinjongo zakho.
 3. Ukungaphumeleli kunye nokungabikho kwempumelelo ngokulula:
  Ukuba ibhinqa elingatshatanga liyafunda okanye lifuna ukufikelela usukelo lwalo, lo mbono usenokubonisa ubunzima bokufikelela impumelelo nokufikelela usukelo ngokulula. Kusenokubakho imiqobo kunye nemiqobo ethintela inkqubela yayo kwaye ngamanye amaxesha ibangele ukuba ingaphumeleli.
 4. Ukusondela kwingxabano phakathi kwezalamane kunye nokungathobeli abazali:
  Ukubona inyoka enkulu emthubi kugqalwa njengomqondiso wokungavisisani kunye nokungavisisani phakathi komfazi ongatshatanga kunye namalungu entsapho yakhe, kwaye kusenokubonisa ukuba wenze isono kubazali bakhe. Kusenokufuneka ulungise ulwalamano lwentsapho kwaye uxabise ukubaluleka kwentsapho.

Ukutolikwa kwephupha malunga nokulunywa kwenyoka ezinyaweni zomnye umntu

 1. Ukubonisa izenzo ezingamkelekanga kunye nokuziphatha okubi: Inyoka elunyaweni lomnye umntu ephupheni ingabonakalisa ukuziphatha okubi kwaye wenze izenzo ezingamkelekanga ngokuziphatha. Lo mbono unokuba sisilumkiso kuwe ukuba kufuneka uphonononge izenzo zakho kunye nokuziphatha kwakho.
 2. Ukuziva uloyiko kunye nokuxhalaba: Ukuqonda inyoka elunyaweni lomnye umntu ephupheni kunokubonisa ukuxhalaba kunye noxinzelelo oluvakalelwa ngeemeko zobomi kunye neengxaki ezikujikelezayo.
 3. Iinkxwaleko kunye nobunzima: Inyoka elunyweni ezinyaweni zomnye umntu ephupheni ingabonakalisa ukwenzeka kweengxaki kunye nobunzima ebomini bakho kunye nokungakwazi kwakho ukuzoyisa. Lo mbono usenokubonisa imfuneko yokulungelelanisa iingcamango zakho uze wenze imigudu eyongezelelekileyo yokoyisa imiqobo ojamelene nayo.
 4. Ukubonisa ubudlelwane obunetyhefu: Enye inkcazo yokubona inyoka elunyaweni lomnye umntu ephupheni inokunxulumana nobudlelwane obuyityhefu ebomini bakho. Eli phupha linokuba sisilumkiso kuwe malunga nesidingo sokulahla ubudlelwane obunobungozi kwaye uzixhobise ngokuqaphela ekukhetheni phakathi kwabantu abakujikelezile.

Ukutolikwa kwephupha malunga nenyoka indileqa kunye nodadewethu

 1. Uphawu lweengxabano kunye neengxaki: Kuyaziwa ukuba iinyoka zihlala zifuzisela ukungcatsha kunye nobubi. Iphupha malunga nenyoka exosha wena kunye nodade wakho ingaba ngumqondiso wobukho bomntu onokuzama ukubangela ukungaboni ngasonye kunye neengxaki phakathi kwakho nosapho lwakho.
 2. Isilumkiso ngeshwangusha elikhulu: Ukuba inyoka ekuleqayo ikuluma, oku kunokuba sisilumkiso sengxaki enkulu ebomini bakho. Le ngxaki isenokuba sisigulo okanye ingozi enokukuthintela ukuba uphile ubomi obuqhelekileyo. Kufuneka ulumke kwaye ulungiselele oko kunokuza kwixesha elizayo.
 3. Ubukho bento emnyama neyoyikekayo ebomini bakho: Ukuba inyoka ekuleqayo imnyama, oku kunokuba luphawu lokuba kukho into emnyama neyoyikisayo ebomini bakho. Eli phupha lisenokuba libonisa ingozi enokubakho ekufuneka uyithathele amanyathelo okhuseleko, okanye isenokuba kukungaqondi kwakho ukukwazisa ngenyaniso yobumnyama onokuthi ujongane nayo.
 4. Ukuchaphazeleka ngomlingo kunye nokukhafula: Ukuba inyoka ayikulumi ephupheni, oku kunokuba luphawu lobukho bomlingo okanye izenzo zobugqi ezichaphazela wena kunye nobomi bakho kakubi. Ezi zenzo zinokuba sisizathu emva kweengxaki ezinkulu odibana nazo ebomini bakho. Kufuneka uqaphele kwaye ukhangele indlela yokulahla iziphumo zayo ezimbi.

Ukutolikwa kwephupha malunga nenyoka elele ecaleni kwam

 1. Ukuphupha ukubona inyoka ngexesha lokulala kubonisa ukuba kukho into emnyama kwaye eyoyikisayo ebomini bomphuphi. Eli phupha linokuba sisilumkiso sokulumkela ingozi enokwenzeka okanye isibonakaliso sokuba umntu kufuneka alumke ngakumbi ngemibandela engalunganga.
 2.  Isazi ngengqondo uCarl Jung ukholelwa ukuba ukubona iinyoka emaphupheni kubonisa utshintsho okanye utshintsho ebomini bomntu. Olu tshintsho lunokuba luhle okanye lube lubi kwaye lufuna inyathelo elifanelekileyo.
 3.  Ukubona inyoka kwigumbi lokulala kubonisa ukuba kukho iintshaba ezininzi ezijikeleze umntu. Umntu unokufuna ukusebenzisana ngononophelo nabantu abamngqongileyo kwaye enze ukhuseleko olufanelekileyo kunye nokuzikhusela ngokuchasene nenegativity.
 4.  Ukuba umfazi otshatileyo ubona inyoka ebhedini yakhe ephupheni, oku kunokuba ngumqondiso wobuqili kunye nokungcatsha kumyeni wakhe. Kusenokubakho ukungavisisani nokungavisisani kulwalamano lomtshato olufuna isicombululo nokuqonda.
 5. Iphupha malunga nenyoka kwibhedi yowesifazane ongatshatanga libonisa ukuba usengozini yokulahlekiswa ngumfana osemncinci ofuna ukumlimaza.

Shiya uluvo

idilesi yakho ye-imeyile ayisayi kupapashwa.Iindawo ezigunyazisiweyo zibonisiwe nge *