Ukutolikwa kwephupha malunga neentwala kwizinwele zenkwenkwe ephupheni ngokutsho kwe-Ibn Sirin

U-Mohamed Sheref
Amaphupha ka-Ibn Sirin
U-Mohamed Sheref10 nge-2024Uhlaziyo lokugqibela: kwiiveki ezi-XNUMX ezidlulileyo

Ukutolikwa kwephupha malunga neentwala kwizinwele zenkwenkwe

 1. Isahluko esitsha ebomini: Ukuphupha ukusayina ngepeni eluhlaza okwesibhakabhaka kunokubonisa utshintsho kwisahluko esitsha ebomini bomfazi omnye. Oku kunokunxulunyaniswa notshintsho emsebenzini, kubudlelwane bomntu, okanye nakwindlela yokuphila ngokubanzi. Eli phupha linethemba kwaye libonisa ukuba kukho amathuba amatsha nalungileyo alindele umfazi ongatshatanga.
 2. Ukufumana iqabane elifanelekileyo lobomi: Ukusayina i-bachelorette ngepeni eluhlaza okwesibhakabhaka kunokufuzisela ukufika kweqabane elitsha lobomi kungekudala enyakeni. Eli qabane lineempawu ezintle kwaye liphatha ibhinqa elingatshatanga ngobubele kwaye limnyamekela kakuhle. Eli phupha libonisa ukuba ubudlelwane bunokuba buqhelekileyo kwaye buzinzile kwaye bunike intuthuzelo kunye nokuzinza ngokweemvakalelo kumfazi ongatshatanga.
 3. Amava avuyisayo kunye neenzuzo: Iphupha lomfazi ongatshatanga lokusayina ngepeni eluhlaza okwesibhakabhaka linokuba luphawu lokuba uya kudibana namava amatsha kunye novuyo. Unokufikelela kwiinjongo ezintsha zobuqu okanye ufumane ithuba lokuziphuhlisa kunye nokukhula. Eli phupha likhuthaza ithemba kwaye libonisa ukuba umfazi ongatshatanga uyakonwabela izibonelelo ezinkulu kwixesha elizayo kwiinkalo ezahlukeneyo zobomi bakhe.
 4. Amava ngebali elitsha lothando: Iphupha lomfazi ongatshatanga lokusayina ngepeni eluhlaza okwesibhakabhaka linokuba luphawu lokufika kwebali elitsha lothando ebomini bakhe. Isenokuba malunga nokudibana nomntu omtsha onomdla kuye kunye nokuva impembelelo entle evela kuye. Eli phupha lingabonakalisa ukunyanzeliswa komfazi ongatshatanga ekuzameni ubudlelwane obutsha bothando obuya kumnika ulonwabo kunye nokwaneliseka.

Ukutolikwa kwephupha malunga neentwala kwizinwele zenkwenkwe ngokutsho kwe-Ibn Sirin

 1. Intsingiselo yokubona iintwala kwizinwele zenkwenkwe:
  • Ngokutsho kuka-Ibn Sirin, ukubona iintwala kwizinwele zenkwenkwe ngokuqhelekileyo kubonisa ubunzima kunye neengxaki ebomini bakhe.
  • Ukubona iintwala kunokuba luphawu lweengxaki kubomi bomsebenzi okanye imfundo yenkwenkwe.
 2. Ukutolikwa kokubulala iintwala ephupheni:
  • Ukuba inkwenkwe izibona ibulala iintwala ephupheni layo, oku kubonisa amandla akhe okunqoba iingxaki kunye neenkxalabo ezijongene nazo.
  • Oku kusenokuthetha ukwahlukana neentlungu neengcinezelo ezingokwengqondo ezazimchaphazela.
 3. Intsingiselo yeentwala entlokweni yonyana:
  • Ngokutsho kukaIbn Sirin, ukuba ubawo ubona intwala entloko yonyana wakhe, oko kusenokuthetha ukuba inkwenkwe iya kujongana nobunzima kunye nemingeni ebomini bayo.
  • Kuyafaneleka ukuba uqaphele ukuba eli phupha linokuba sisilumkiso kubawo ukuba kukho iingxaki okanye iingxaki ezifuna uncedo lwakhe.
 4. Intsingiselo yentombazana etshatileyo ebona intwala emnyama:
  • Ngokutsho kuka-Ibn Sirin, ukuba intombazana etshatileyo ibona intwala emnyama, oku kungabonisa ukuba umkhweli wakhe ungumntu ombi kwaye uneempawu ezimbi.
  • Kungcono ukuba intombazana ilumke kwaye ithathele ingqalelo eli phupha xa isenza isigqibo sokuzibandakanya.Intwala ephupheni

Ukutolikwa kwephupha malunga neentwala kwizinwele zenkwenkwe enye

 1. Iingxaki zempilo: Iphupha leentwala kwizinwele zomfazi omnye kwinkwenkwe inokuba luphawu lwengxaki yezempilo ejongene nomfazi ongatshatanga okanye inkwenkwe. Le ngxaki isenokuba yimpilo yengqondo okanye yomzimba. Ukuba ibhinqa elingatshatanga linengxaki yokudinwa ngokwasengqondweni okanye ngokwasemzimbeni.
 2. Ubutshaba kunye neengxabano: Ukuba iphupha libonisa iintwala ezinweleni zomfazi ongatshatanga kwinkwenkwe, kunokubakho ubudlelwane obunzima kunye nongquzulwano phakathi komfazi ongatshatanga kunye nenkwenkwe. Kusenokubakho ubutshaba okanye ukungavisisani phakathi kwabo ekufuneka kuconjululwe kuze kulungiswe.
 3. Ukuphucula kunye nokutshintsha: Iphupha leentwala kwizinwele zomfazi ongatshatanga linokuba ngumqondiso kwinkwenkwe ukuba iimeko ziza kuphucuka. Ukuba inkwenkwe ihlambulula iinwele zomfazi omnye kwiintwala.
 4. Ukukopela kunye nokukhohlisa: Iphupha malunga neentwala kwizinwele zomfazi omnye unokuxela kwangaphambili kwinkwenkwe ukuba kukho umntu ozama ukumkhohlisa okanye ukumkhohlisa kwinto ethile ebomini bakhe.

Ukutolikwa kwephupha malunga neentwala kwizinwele zenkwenkwe kumfazi otshatileyo

Xa umfazi otshatileyo ebona iintwala ziphuma ephupheni labantwana bakhe, oku kugqalwa njengombono omhle obonisa ukuba baya kufumana ikamva eliphumelelayo neentsikelelo zikaThixo. Oku kuchazwa kusenokumvuyisa umama, njengoko kubonisa ukuba abantwana bakhe baya kuphumelela ebomini babo yaye uya kunandipha ulonwabo neentsikelelo kubomi bentsapho yakhe.

Kumfazi otshatileyo, iphupha malunga neentwala kwizinwele zamakhwenkwe linokuba sisilumkiso. Ukuba iintwala zikhona kwiinwele zodade otshatileyo, oku kunokufuzisela iingxaki zomtshato anokujamelana nazo kwixesha elizayo. Le ngcaciso inokuba sisizathu sokulumkisa kunye nokulumkisa, ukuze isibini sikwazi ukujongana nezi ngxaki kwaye zizisombulule ngokufanelekileyo.

Iintwala kwiphupha lomfazi otshatileyo zinokubonisa ubukho bezinye iintshaba ezizama ukumenzakalisa ebomini bakhe. Oku kunokuba sisilumkiso kumfazi otshatileyo ukuba abalumkele abantu abangalunganga kwaye aphephe ukujongana nabo kangangoko kunokwenzeka. Iintwala zeenwele kulo mongo zinokuba luphawu lwabantu abazama ukumkhathaza okanye ukuthomalalisa ulonwabo lwakhe.

Ukuba umfazi otshatileyo ubona iintwala kwizinwele zomnye umntu ephupheni lakhe, oku kunokuba ngumqondiso wokuva iindaba ezimnandi kwixesha elizayo lalo mphuphi. Ukuba umfazi otshatileyo ubandezeleka ngenxa yokuphazamiseka ebomini bakhe, oku kuphazamiseka kuya kuhamba kwaye kuya kusonjululwa kungekudala.

Ukutolikwa kwephupha malunga neentwala kwizinwele zenkwenkwe kumfazi okhulelweyo

 1. Umqondiso wokuzalwa komntwana: Ukubona iintwala ezinweleni zomfazi okhulelweyo kubonisa ukuba ukuzalwa komntwana wakhe oyinkwenkwe sele kumbovu. Oku kunokuba kukutolika okulungileyo okubonisa uvuyo lomama ozayo.
 2. Uphawu lwenkwenkwe: Ukubona iintwala kwizinwele zomfazi okhulelweyo kubonisa ukuba umntwana uyakuba yinkwenkwe. Lo mbono unokubaqinisekisa abazali abalindeleyo kwaye ubangele ibhongo nolonwabo malunga nokufika komntwana oyinkwenkwe.
 3. Iindaba ezilungileyo zolonwabo kunye nokuphila: Ukuchazwa kwephupha malunga neentwala ezinwele kumfazi okhulelweyo kunokuba iindaba ezilungileyo zolonwabo kunye nokuphila. Oku kusenokuthetha ukuba umama nosana baya kuphila ubomi obulula ngaphandle kweengxaki zempilo.

Ukutolikwa kwephupha malunga neentwala kwizinwele zenkwenkwe kumfazi oqhawule umtshato

 1. Ubukho beengxaki zemfundo: Iphupha malunga neentwala kwizinwele zenkwenkwe linokuba luphawu lobukho beengxaki zemfundo ekufuneka zijongwe kunye nezisombululo ezifanelekileyo.
 2. Uxinzelelo lwengqondo: Iintwala ephupheni zingabonisa uxinzelelo lwengqondo ukuba inkwenkwe ibandezeleka, kwaye inokufuna inkxaso kunye nengqalelo yokuphucula imeko yakhe yengqondo.
 3. Umnqweno wokulahla iingxaki: Ukuba iphupha liquka ukusebenzisa iimveliso zokulwa neentwala okanye ukuzikhupha ngezinye iindlela, oku kunokubonakalisa umnqweno opheleleyo kamama wokucombulula iingxaki kunye nokukhululeka kuxinzelelo kunye nesohlwayo.

Ukutolikwa kwephupha malunga neentwala kwizinwele zenkwenkwe kwindoda

 1. Iintwala ephupheni zibonisa ubukho beengxaki okanye iinkxalabo kubomi bomphuphi. Kusenokubakho iimeko ezinzima okanye ucelomngeni olufuna ukusingathwa ngobulumko nomonde.
 2. Ukuphupha ngeentwala ezinweleni kunokubonisa ukuba kukho abantu abalele ngeenxa zonke kumphuphi kwaye bazama ukumenzakalisa. Eli phupha lisisilumkiso sokuba kukho iintshaba okanye abantu abazama ukujongela phantsi impumelelo okanye ulonwabo lwakho.
 3. Ukuphupha ngeentwala ezinweleni kunokuba luphawu lwamaxesha anzima ekufuneka umphuphi ahambe ngawo. Usenokuba ujongene noxinzelelo okanye ubunzima ebomini kwaye udinga umonde nonyamezelo ukuze uzoyise.
 4. Iphupha malunga neentwala ezinweleni linokuhambelana nezinto eziphathekayo kunye nemali. Ukuba ubona iintwala ziqokelela kwizinwele zakho ephupheni, oku kunokuthetha ukuwela kwihlabathi kunye nemali eninzi, njengoko ingaba ngumqondiso wokukhululeka kwiintlungu kunye nokukhathazeka.
 5. Ukuphupha iintwala ezinweleni kunokunxulunyaniswa nempilo kunye nococeko lomntu. Kusenokuba sisilumkiso sokuzikhathalela ngcono kwaye ubeke ingqalelo kucoceko lomzimba wakho kunye nempilo jikelele.

Ukutya iintwala ephupheni

 1. Inkcazo yababuthathaka: Ukubona iintwala zihamba emhlabeni kudla ngokubonisa abantu ababuthathaka. Ukuba umntu uphupha esitya iintwala, oku kusenokuba ngumqondiso wokuba uziva ebuthathaka okanye ebuthathaka ebomini bakhe.
 2. Inguquko nokuhlaziywa komnqophiso: Ngenye ingcaciso, ukuba umntu ongatshatanga uphupha esitya iintwala, oku kusenokuba yimbonakaliso yokuba wenze izono nezikreqo, yaye kufuneka awuhlaziye umnqophiso wakhe noThixo ukuze angangeni. iingxaki ezinkulu.
 3. Intlebendwane nentlebendwane: Ukubona ukutya iintwala ephupheni kubonisa intlebendwane nentlebendwane ayenzayo ngokwenene. Eli phupha linokuba ngumqondiso wokuba umntu alumke ngakumbi kwaye atshintshe ukuziphatha kwakhe okubi.
 4. Ukuba imali yeentshaba: Abanye abatoliki bakholelwa ukuba ukubona ukutya iintwala ephupheni kusenokuba luphawu lokuba imali yeentshaba zomntu. Ukuba umntu uzibona esitya iintwala, oku kusenokuba luphawu lokufumana imali yeentshaba zakhe.
 5. Ubuqhophololo kunye nosizi: Eli phupha lisenokubonisa ubuqhophololo kwabanye abantu abangqonge loo mntu kunye nosizi aluvayo ngenxa yokuziphatha kwabo okubi. Umntu kufuneka alumke kwaye ahlolisise ubudlelwane bakhe obusondeleyo.

Ukutolikwa kwephupha malunga nokususa iintwala kwizinwele zomfazi otshatileyo

 1. Lahla ubunzima: Umfazi otshatileyo ebona iintwala ezinweleni zakhe aze azibulale ephupheni ubonisa umnqweno wakhe wokukhupha amaxhala kunye nobunzima abufumana kubomi bakhe bomtshato.
 2. Ukuphilisa kunye nempumelelo: U-Ibn Sirin ubonisa ukuba ukuvela kweentwala kwizinwele kubonisa ukubuyiswa kwezifo kunye nokuphelisa intlungu.
 3. Ubomi obuzolileyo nobungenazingxaki: Iphupha lomfazi otshatileyo lokususa iintwala ezinweleni zakhe nako kunokutolikwa njengobungqina bokuba iingxaki noxinzelelo kubomi bakhe bomtshato ziya kuphela, nokuba uya kuphila ubomi obuzolileyo obungenazinkathazo neengxaki.
 4. Uphawu lwempilo kunye nempumelelo: Iintwala eziwa kwizinwele zomfazi otshatileyo ephupheni luphawu oluhle olubonisa ukubuyiswa kunye nempumelelo. Ukuba umfazi otshatileyo uyalibona eli phupha, linokukhuthaza ukuba afezekise iinjongo zakhe aze afezekise impumelelo yakhe.

Ukutolikwa kwephupha malunga neentwala ezimnyama kwizinwele zomfazi otshatileyo

Ukubona iintwala ezimnyama ezinweleni kumfazi otshatileyo ngokuqhelekileyo kubonisa iimvakalelo zokuxhalaba, umsindo, okanye unxunguphalo olujamelana nalo kubomi balo bomtshato ngokubanzi. Iintwala zisenokuba luphawu loxinzelelo, ubunzima kunye noxinzelelo ojongene nalo kubudlelwane bakho nomyeni wakho.

Iphupha lakho leentwala ezimnyama linokucebisa ukuba kukho izinto ezikwenza ungakhululekanga kwaye zikukhathaze kubudlelwane bakho bomtshato, kwaye kufuneka uthathe amanyathelo okujongana nazo. Lo mbono usenokubonisa ubukho bemiqobo okanye imingeni kubomi bomtshato efuna ingqalelo ekhawulezileyo.

Ukutolikwa kwephupha malunga nokubona iintwala kwizinwele zomnye umntu otshatileyo

 1. Ukuva iindaba ezivuyisayo: Ukuba umfazi otshatileyo ubona iintwala kwizinwele zomnye umntu ephupheni lakhe, oku kunokuba bubungqina bokufika kweendaba ezonwabileyo kwixesha elizayo. Mhlawumbi ezi ndaba ziya kukuzisa ulonwabo kwaye zibe negalelo ekuphuculeni imeko yakho jikelele.
 2. Ukufezekisa iinjongo kunye nokuphazamiseka: Ukuba unengxaki yokuphazamiseka ebomini bakho bomtshato, ukubona iintwala kwizinwele zomnye umntu kunokubonisa ukuba oku kuphazamiseka kuya kuhamba ngokukhawuleza.
 3. Amaqabane amabi kubantwana: Ukuba umfazi otshatileyo ubona iintwala kwizinwele zonyana okanye intombi yakhe ephupheni, oku kungabonakalisa ukuba unyana wakhe ujikelezwe ngabahlobo ababi.
 4. Umtshato wesihlobo sodade: Ukuba umfazi otshatileyo ubona iintwala kwizinwele zikadadewabo ephupheni lakhe, oku kunokuba luphawu lomtshato olindelekileyo.
 5. Intabalala yokuphila nempumelelo ekhwankqisayo: Xa ukhupha iintwala ephupheni uze umbulale, oku kusenokuba ngumfuziselo wentabalala yokuphila oya kuyivuna kungekudala.

Iintwala ezimhlophe ephupheni

 1. Umqondiso weengxaki zomtshato: Ukuphupha ngeentwala ezimhlophe ephupheni kubonisa iingxaki zomtshato ukuba ibhinqa elitshatileyo linokuba nalo. Eli phupha linokuba sisilumkiso sokuhlukana kwabatshatileyo kunye nokusondela kokuhlukana.
 2. Iindaba ezilungileyo zomtshato: Ubukho beentwala ezimhlophe ephupheni kunokuba ziindaba ezilungileyo kwintombazana ukuba iya kutshata kungekudala. Ngoko ke, kubalulekile ukuba intombazana ingaphelelwa lithemba yaye ithandaze kakhulu kuThixo ukuba ayinike umyeni olungileyo nobomi obonwabisayo nobuzinzileyo.
 3. Ukufika kwento entsha kunye novuyo: Ukuchazwa kwephupha malunga neentwala ezimhlophe kufanekisela ukufika kwento entsha kunye novuyo ebomini bomphuphi. Eli phupha linokuba luphawu lotshintsho oluhle okanye ithuba elitsha.
 4. Intsikelelo ebomini: Ukuphupha ngeentwala ezimhlophe ephupheni kunokuba yintsikelelo kwindlela yokuziphilisa nempumelelo umntu aya kuba nayo. Oku kusenokuba kukufikelela usukelo lwezinto eziphathekayo okanye ukuba nethuba lokuphucula imeko kabani yemali.
 5. Ukufezekisa induduzo kunye nokuzinza: Ukuphupha ngeentwala ezimhlophe ephupheni kubonisa ukufezekisa induduzo kunye nokuzinza kubomi bomntu kunye nobungcali. Oku kunokuba ngenxa yeenguqu ezintle emsebenzini okanye kwindlela yokuphila.

Ndiphuphe iintwala ezinweleni zentombi yam zambulala

 1. Imigaqo yenkululeko kunye nokuzimela: Ukubona iintwala kwizinwele zentombi yakho kwaye uyibulale luphawu lomnqweno wakho wokukhusela intombi yakho kwaye uyigcine ikhuselekile. Eli phupha lingabonisa umgaqo wenkululeko kunye nokuzimela onqwenela intombi yakho, njengoko iintwala zimele ezo zinto zingalunganga okanye iimpawu ezingathandekiyo ebomini.
 2. Ukugcina ucoceko nempilo: Iintwala zizinto eziphilayo eziyingozi eziphila kwiimeko ezingacocekanga nakwiindawo ezingacocwanga kakuhle. Ukubona iintwala ezinweleni zentombi yakho kwaye ukuyibulala kunokuba sisikhumbuzo kuwe ngokubaluleka kokugcina intombi yakho icocekile kwaye isempilweni kwaye iqinisekise ukuba ifumana indawo esempilweni necocekileyo.
 3. Ukhuseleko kunye neNkathalo: Ukubona iintwala kwizinwele zentombi yakho kwaye uyibulale kunokuba yimbonakaliso yamandla akho okukhusela, uthando kunye nenkathalo yakhe. Usenokuba nomnqweno onamandla wokukhusela intombi yakho uze uyincede yoyise ucelomngeni neengxaki ejamelene nazo ebomini.
 4. Ukoyisa iingxaki kunye nemiqobo: Ukubulala iintwala ephupheni luphawu oluhle, njengoko iintwala zibonisa imiqobo kunye neengxaki ojamelana nazo ebomini bakho bemihla ngemihla. Ukuzibona ubulala iintwala kwizinwele zentombi yakho kunokubonisa umnqweno wakho wokoyisa loo miqobo kunye neengxaki kwaye uphumelele impumelelo kunye nenkqubela phambili ebomini bakho.

Zininzi iintwala eziphuphayo

 1. Intsingiselo yentuthumbo:
  Ukubona umntu enentwala enkulu eshiya umzimba wakhe kunokubonisa ukwehla komgangatho wobomi. Kuthiwa iintwala zifanekisela amaxhala, ukuvalelwa kunye neengxaki, kwaye ke, iintwala zinokudlala indima ekwandiseni ubunzima kunye nokugula ajongene nako umntu.
 2. Uphawu losapho kunye nobubele kuyo:
  Enye yeempawu ezinxulumene neentwala yintsapho Ubukho beentwala ephupheni bunokubonisa ukuxhalaba ngokugqithiseleyo kwintsapho kunye nemfuno yabo yokunyamekela kunye nengqwalasela eyongezelelweyo. Oku kusenokuba sisikhumbuzo sokubaluleka kokubonakalisa ububele kumalungu entsapho nokuwanceda xa kuyimfuneko.
 3. Isalathiso sokuhleba kunye nenkohlakalo:
  Ubukho beentwala ephupheni bunokubonakalisa ubungendawo, ukuhleba, kunye nokungabi nasiseko kubuntu bomphuphi. Isenokubonisa ubukho bomntu ebomini bakhe okhuthaza abantu ukuba baxabane yaye balwe, yaye baxhokonxa abazalwana nezalamane nxamnye nomnye.
 4. Intsingiselo yobubi kunye nelahleko:
  Ngakolunye uhlangothi, ukuphupha iintwala ezininzi kunokuba luphawu lobubi kunye nelahleko. Ezinye izitoliko zamaphupha eentwala zikholelwa ukuba zibonisa umonakalo kunye nobunzima obubangelwa ngabo.
 5. Isibonakaliso sokunqongophala kwi-zakat kunye nesisa:
  Ukuba umphuphi uzibona edla iintwala ephupheni, oku kungabonakalisa ukuba uneentshaba ezininzi kunye nokungabikho kokusebenza kwe-zakat yakhe kunye nezipho.

Phupha ngokubulala iintwala

 1. Ukubulala iintwala ephupheni kuthathwa njengophawu oluhle: ukubulala iintwala ephupheni kufanekisela ukuphelisa kunye nokulahla umntu onobungozi ebomini bakho. Luphawu lokususa amaxhala kunye neengxaki.
 2. Ubungqina bokunyamalala kosizi kunye nokukhathazeka: Ukuba ubulala iintwala ephupheni, oku kuthetha ukuba uya kuphelisa usizi kunye namaxhala ami endleleni yakho. Luphawu lokuphela koxinzelelo kunye neengxaki ohlangabezana nazo.
 3. Umbono oncomekayo: Ukubona iintwala ephupheni zize zibulawe kugqalwa njengombono oncomekayo kuba oko kubonisa ukushenxiswa kwamaxhala, iingxaki neentlekele. Luphawu oluhle ngekamva lakho.
 4. Isilumkiso malunga noloyiko olugqithisileyo: Umphengululi obalaseleyo u-Ibn Sirin uthi ukubona iintwala ephupheni kuthetha ubuninzi boloyiko kunye nokukhathazeka okuzalisa ingqondo yomphuphi kwaye kubangele ukuphazamiseka.
 5. Ukuzinyamekela: Ukuba ubulala iintwala ephupheni, oku kubonisa ukuba uhamba kwiinjongo zakho kunye neminqweno. Kusenokufuneka ugxile kuwe kwaye uzinyamekele ngaphambi kokuba uqalise ukusombulula ezinye iingxaki.
 6. Isilumkiso sempembelelo embi: Ukuba uzibona ubulala intwala ephupheni, unokulimaza umntu obuthathaka ebomini bakho, njengomkhonzi okanye umcoci, okanye unokumyeka umntu ngenxa yezenzo zakho.

Iintwala ezinkulu kwizinwele zomntu ofileyo ephupheni

 • Ukubona iintwala kwizinwele zomntu ofileyo ephupheni kuthathwa njengento exhalabisayo kunye nokumangalisa. Ngokutsho komphandi omkhulu u-Ibn Sirin, kukho ukutolika okuhlukeneyo malunga neli phupha.
 • Ukuba umfazi oqhawule umtshato ubona iintwala kwizinwele zomntu ofileyo kwaye uphila, oku kusenokuba ngumqondiso weengxaki kunye nemiqobo eya kujamelana nayo umfazi kungekudala.
 • Ukuba umfazi oqhawule umtshato uzibona ebulala iintwala kwizinwele zomntu ofileyo, oku kuthathwa njengeendaba ezilungileyo kuye zokuphela kweengxaki ezibandezelekayo, kunye nokuzinza kobomi bakhe kwiintsuku ezizayo.
 • Kumntu ofileyo obulala iintwala ephupheni, oko kusenokuba luphawu lwenxeba elifakwe ngumfi ebomini bakhe.

Shiya uluvo

idilesi yakho ye-imeyile ayisayi kupapashwa.Iindawo ezigunyazisiweyo zibonisiwe nge *