Ukutolikwa kwephupha malunga neenyoka ephupheni ngu-Ibn Sirin

U-Mohamed Sheref
Amaphupha ka-Ibn Sirin
U-Mohamed Sheref10 nge-2024Uhlaziyo lokugqibela: kwiiveki ezi-XNUMX ezidlulileyo

Iinyoka ephupheni

 1. Ukuthuthuzela kunye nokulinganisela:
  Ukubonakala kwenyoka emhlophe ephupheni luphawu lwesidingo sakho sokuphumla nokuphumla. Unokuba usebenza nzima kwaye ngaphandle kokuphumla ngokwaneleyo, kwaye eli phupha libonisa isidingo sokubonelela ixesha lokuba umzimba wakho uphinde ufumane amandla awo.
 2. Ukukwazi ukoyisa ubunzima:
  Ukuba ubona inyoka emhlophe ibulawa ephupheni, oku kufanekisela ukukwazi kwakho ukunqoba kwaye unqobe imingeni kunye neengxaki ebomini bakho.
 3. Ubuqhophololo kunye nobuqhophololo:
  Ukuba kukho ukubonakala okuphindaphindiweyo kweenyoka ezimhlophe ephupheni, oku kungabonisa ukungcatsha okanye ubuqhophololo kubantu abasondeleyo kuwe.
 4. Ubutshaba kunye neengxabano:
  Ukubona inyoka emhlophe ephupheni luphawu lolwazi, ukuphilisa, okanye ubutshaba. Eli phupha lingabonisa iingxabano okanye ingxabano nabanye ebomini bakho.
 5. Ukuphila ngokungekho mthethweni kunye neengxaki zemali:
  Kwezinye iimeko, iphupha malunga neenyoka ezimhlophe linokuba bubungqina bobukho bokuphila okungavumelekanga ebomini bakho, kwaye kunokubangela iingxaki zemali.
 6. Ubukho beentshaba ezinenkohliso:
  Iphupha malunga neenyoka ezimhlophe zingabonisa ubukho beentshaba ezizenza ngathi zinobungane kunye nokunxibelelana, kodwa ngokwenene zinenjongo yokulimaza kunye nokukhohlisa.

Iinyoka ephupheni ngu-Ibn Sirin

Ukutolikwa kweenyoka ephupheni ngu-Ibn Sirin

 1. Ukubona inyoka enobuthi ephupheni: Ukuba ubona inyoka enobuthi ephupheni, oku kungafuzisela ubukho botshaba oluyingozi oluzama ukumbamba ukuze lwenzakalise. Usenokuba nomona kwaye unovalo.
 2. Ukubona inyoka iphuma emzimbeni womntu: Oku kusenokuthetha ukuba loo mntu wenza isono okanye uyalutyeshela unqulo lwakhe. Kusenokufuneka ayihlolisise kwakhona ihambo yakhe aze enze izigqibo zobulumko.
 3. Ukubona inyoka ihlasela umntu: Ukuba uhlaselwa yinyoka ephupheni, oku kungabonisa ukuba uphumelele umngeni omkhulu ebomini bakho kwaye ngoku unako ukujamelana nayo nayiphi na imingeni ezayo ngokuzithemba.
 4. Ukubona inyoka ephuma emhlabeni: Ukuba iinyoka ziphuma emhlabeni ephupheni, oku kunokuba luphawu lokufika kwentlekele okanye iingxaki ezivela kwicala elingalindelekanga, kwaye unokufuna ukulungiselela kwaye uthathe amanyathelo okhuseleko. .

Iinyoka ephupheni kubafazi abangatshatanga

 1. Umbala wentsingiselo:
  Ukuba inyoka imhlophe okanye iluhlaza, oku kunokuba luphawu loxolo okanye impilo entle. Kodwa ukuba inyoka inombala ongaqhelekanga njengobomvu okanye omnyama, oku kunokuba bubungqina bengozi okanye into embi eyenzekayo.
 2. Hlala kwizinto ezingalunganga:
  Ukubona iinyoka ephupheni kumfazi ongatshatanga kunokubonakalisa imiba engalunganga abambelele kuyo okanye iimvakalelo ezingalunganga kuye.Kunokufuneka ucinge ngobomi bakho kwaye usebenze ukuze ulahle ukucinga okungalunganga kwaye uzakhele imbono entle ngakumbi. .
 3. Uloyiko kunye noxinzelelo:
  Akunakuphikiswa ukuba ukubona iinyoka ephupheni kunokubangela uloyiko kunye noxinzelelo kumfazi ongatshatanga, kodwa kufuneka ukhumbule ukuba luphawu nje lombono kwaye alubonakalisi ubunyani bokwenene.
 4. Isilumkiso ngobundlobongela:
  Ukubona iinyoka ephupheni kunokuba sisilumkiso sokuhlaselwa kwabanye okanye izalamane.Usenokujamelana neenkqubano ezinzima nomntu ozama ukukwenzakalisa okanye ukomeleza ulawulo lwakhe kuwe.
 5. Utshintsho kunye nenguqu:
  Iinyoka ziluphawu olunamandla lotshintsho kunye noguquko.Iphupha malunga nokubona iinyoka lingabonisa ukuba lixesha lotshintsho ebomini bakho okanye emsebenzini wakho.

Iinyoka ephupheni

Iinyoka ephupheni kumfazi otshatileyo

 1. Isibonakaliso sobundlobongela kunye nokungcatshwa:
  Iinyoka kwimibono yokuphupha yabasetyhini abatshatileyo zidibene neengcamango zobundlobongela kunye nokungcatsha. Ukubona iinyoka kunokubonisa ukuba kukho abantu ebomini bakho abazama ukukwenzakalisa okanye ukukukhohlisa. Ukuba ubona iinyoka ezininzi, oko kusenokuthetha ukwanda kwenani leentshaba ezimngxameleyo.
 2. Isilumkiso seentshaba ezifihliweyo:
  Ukubona iinyoka ephupheni sisilumkiso seentshaba ezifihliweyo ezinokuthi zilinde wena kunye nolonwabo lwakho. Ukuba umfazi otshatileyo ubona inyoka ekhayeni lakhe, oku kusenokuthetha ubukho botshaba lwasemzini ebomini bakhe. Le ngcaciso isenokubonisa ukuba kukho uthile osenokuzama ukubangela iingxaki phakathi kwakhe nomyeni wakhe.
 3. Uphawu lwamandla kunye nolawulo:
  Ngakolunye uhlangothi, ukubona iinyoka ephupheni kunokubonisa amandla akho kunye nokukwazi ukulawula utshaba. Ukuba umfazi otshatileyo ubulala inyoka ephupheni, oku kunokuthetha ukuba uya kuphumelela ekunqobeni iintshaba zakhe kwaye uya kukwazi ukuzilawula.
 4. Unokutyhila iqhinga okanye iqhinga:
  Iinyoka kwimibono ephuphayo zibonisa ukuba kukho iqhinga okanye iqhinga elisetyenziswayo ngokuchasene nabo. Ukuba umfazi otshatileyo ubona inyoka ephupheni ibetha umyeni wakhe kodwa akafi, oku kunokuthetha ukuba kukho umntu ozama ukumenzakalisa okanye ukumkhathaza ebomini bakhe.

Iinyoka kwiphupha lomfazi okhulelweyo

 1. Uloyiko kunye nokudideka: Ukubona iinyoka okanye iinyoka kwiphupha lomfazi okhulelweyo kunokubonisa ukwesaba kunye nokudideka malunga nenkqubo yokuzalwa ezayo. Lo mbono unokubonakalisa ukuxhalaba kunye noxinzelelo oluhamba kunye nabasetyhini abakhulelweyo ngeli xesha elibuhlungu.
 2. Intlungu nentlupheko: Ukuba ibhinqa elikhulelweyo libona inyoka ephupheni, lo mbono usenokubonisa intlungu nentlupheko anokujamelana nayo xa ebeleka.
 3. Iingxaki kunye nemingcipheko: Ukubona iinyoka kwiphupha lomfazi okhulelweyo kubonisa ubukho bezinye iingxaki kunye nobungozi obunokuthi bumehlele ngexesha lokukhulelwa kunye nokuzala.
 4. Ukuzalwa: Kwakhona kucingelwa ukuba ukubona inyoka eluhlaza ephupheni kumfazi okhulelweyo kubonisa ukuzalwa komntwana wesilisa. Nangona ukubona inyoka kwibhedi yowesifazane okhulelweyo ingaba ngumqondiso wexesha elisondelayo lokubeletha kunye nokulungiswa komzimba wesifazane okhulelweyo kule nkqubo yendalo.

Iinyoka ephupheni kumfazi oqhawule umtshato

 1. Lahla iingxaki zomyeni wangaphambili: Ukubulala inyoka ephupheni kunokufuzisela umfazi ukulahla iingxaki zakhe kunye nomyeni wakhe wangaphambili kunye nokumoyisa. Eli phupha ngokuqhelekileyo luphawu oluhle olubonisa amandla omfazi ukuba akhululwe kwaye aphumelele impumelelo emva kokuhlukana.
 2. Ukufumana amandla kunye nokuzithemba: Ukubona iinyoka ephupheni kumfazi oqhawule umtshato kukubonakalisa ukubuyisela amandla kunye nokuzithemba. Inyoka ephupheni lakho inokufuzisela ukukwazi ukunqoba ubunzima kunye nemingeni ebomini emva kokuphela kobudlelwane bomtshato.
 3. Ukugxininisa ukuzimela: Iinyoka ephupheni zingabonisa nomnqweno opheleleyo womfazi wokuzimela kunye nenkululeko. Iphupha lingabonakalisa umnqweno wakhe wokufumana ubomi obutsha kude nezithintelo zangaphambili kunye nonxibelelwano.
 4. Ukubakho kwemingeni: Umfazi oqhawule umtshato kufuneka aqonde ukuba ukubona iinyoka ephupheni kunokubonakalisa ubukho bemingeni okanye imiqobo endleleni yakhe.
 5. Uphawu lokutshintsha kunye nokuhlaziywa: Ukubona iinyoka kwiphupha lomfazi oqhawule umtshato unokubonakalisa isidingo sokutshintsha kunye nokuhlaziywa kubomi bakhe bomntu kunye nobungcali.

Iinyoka ephupheni lomntu

 1. Iinyoka ezininziUkuba umntu ubona iinyoka ezininzi ephupheni lakhe, oku kungabonisa ukuba kukho abantu abakhohlakeleyo ebomini bakhe bokwenene, ukuba kufuneka balahle.
 2. inhlwathi emnyama: Ukubona inyoka emnyama ephupheni kubonisa ubukho bomlingo, umona, okanye ukuba namajini, kwaye isenokuba sisilumkiso ngokuthintela ezi ngxaki.
 3. Iinyoka ezincinciUkuba indoda etshatileyo ibona ezininzi iinyoka ezincinci ephupheni lakhe, oku kungabonakalisa ubukho babakhuphisana okanye abachasi kwintsimi yakhe yomsebenzi.
 4. Ukutolikwa kwenyoka endlwini: Ukubona inyoka endlwini yendoda kusenokubonisa ukuba kukho iingxabano okanye iingxaki entsatsheni emele isingathwe ngobulumko.

Ukutolikwa kwephupha malunga neenyoka ezininzi ezimnyama kumfazi otshatileyo

 1. Uloyiko kunye nokuxhalaba: Iphupha malunga neenyoka ezininzi ezimnyama zingabonakalisa amava oloyiko kunye nokuxhalaba okuba ngumfazi otshatileyo. Usenokuba uxhalatyiswa kukungcatshwa komyeni wakhe okanye ukoyika ikamva neengxaki ajamelana nazo ebomini bakhe bomtshato.
 2. Abachasi kunye nobutshaba: Iphupha malunga neenyoka ezimnyama zingabonisa ubukho babantu ebomini bomfazi otshatileyo ophethe inzondo kunye nobutshaba kuye. Kusenokubakho ibhinqa elifuna ukutshabalalisa ubomi bomfazi otshatileyo ngokuhleba, amarhe, nokumenzela iyelenqe.
 3. Ububi kunye nobuqhetseba: Ukubona ezininzi iinyoka ezimnyama ephupheni kubonisa ubukho bobubi kunye nobuqhetseba kwindawo ejikeleze umfazi otshatileyo. Kusenokubakho abantu abazama ukonakalisa isidima sakhe nokungcolisa igama lakhe phambi kwabanye.
 4. Ukulahla abantu ababi: Iphupha malunga neenyoka ezimnyama libonisa isidingo sokungabathembi abantu abajikeleze umfazi otshatileyo kwaye uqaphele ekujonganeni nabo. Ufanele alumke aze abalumkele abahlobo abangalunganga abasenokufuna ukumenzakalisa.
 5. Impilo kunye noKhuseleko: Iphupha malunga neenyoka ezininzi ezimnyama zingabonakalisa inkxalabo yomfazi otshatileyo malunga nempilo yakhe kunye nokhuseleko. Lo mbono unokubonisa ubukho boxinzelelo kunye nokuphazamiseka kwengqondo okuchaphazela impilo yakhe yengqondo kunye nomzimba.

Ukutolikwa kwephupha malunga neenyoka endlwini kunye nokuzibulala kumfazi oyedwa

 1. Lo mbono unokubonisa ukuba uya kuzisusa iingxaki kunye neengxabano obubandezeleka kuzo kwixesha elidlulileyo. Iinyoka zinokuba ngumqondiso womoya ophazamisayo kunye nobudlelwane obunobuthi, kwaye ukubulala kubonisa ukuphela kwaloo maxesha anzima kunye nokukhululwa kwemithwalo engalunganga.
 2. Iinyoka zaziwa ngokuba namandla kunye nobuchule bokuphila. Ngoko ke, iphupha malunga nokubulala iinyoka linokuba bubungqina bokuba unesibindi esaneleyo kunye namandla okunqoba imingeni ojongene nayo. Lo mbono unokuba luphawu lomnqweno wakho wokubonisa amandla akho kwaye ulahle imiqobo emi endleleni yokuphumeza iinjongo zakho.
 3.  Ukubona nokubulala iinyoka ephupheni kusenokuba ngumqondiso wokukhuselwa nokunyanyekelwa nguThixo. Ukuba uziva ukhululekile yaye ukhuselekile ngoxa ubulala iinyoka ephupheni, oku kusenokuba bubungqina bokuba uThixo uyakukhusela yaye ugcina zonke iintshaba zikude nawe.

Ukutolikwa kwephupha malunga neenyoka endlwini kunye nokwesaba kubo kumfazi okhulelweyo

 1. Ukubonakala kweengxaki zentsapho: Ukubonakala kweenyoka endlwini ephupheni kuthathwa njengento ebonisa ubukho beengxaki okanye iingxabano ezenzeka ngaphakathi kwintsapho. Inyoka kule meko ingabonakalisa ukungavisisani phakathi kwamalungu entsapho okanye iingxabano kubudlelwane bomtshato.
 2. Ukwesaba ikamva: Inyoka endlwini ingabonakalisa ukuxhalaba kunye noxinzelelo kwixesha elizayo, ngakumbi kubasetyhini abakhulelweyo. Eli phupha lingabonakalisa ukuxhalaba malunga nokuba ngumama okanye ukuxhalaba malunga nokulungiselela ukuzalwa komntwana kunye nokuthatha uxanduva olutsha.
 3. Isilumkiso kunye nesilumkiso: Iphupha malunga neenyoka endlwini linokuthetha ukuba umfazi okhulelweyo kufuneka aqaphele kwaye alumke ebomini bakhe. Iphupha linokubonisa imfuneko yokunxibelelana nabanye ngononophelo kwaye uphephe abantu abanetyhefu okanye abayingozi.
 4. Utshintsho lomntu siqu: Iphupha lomfazi okhulelweyo weenyoka endlwini lingabonakalisa umnqweno wakhe wokutshintsha kunye nophuhliso lomntu. Inyoka kule meko ingabonakalisa amandla kunye nokuguqulwa okulungileyo kubomi bowesifazane okhulelweyo kunye nokukwazi kwakhe ukulungelelanisa imingeni.
 5. Ukukhuselwa kunye nokuphendula: Iphupha lomfazi okhulelweyo weenyoka endlwini lingabonakalisa isidingo sokuzikhusela okanye ukuzikhusela yena nabantwana bakhe. Iphupha lingabonakalisa umnqweno wokuba umfazi okhulelweyo abe namandla kwaye akwazi ukujamelana nobunzima.

Ukutolikwa kwephupha malunga neqela leenyoka ezinemibala

 1. Ukwahluka kunye noTshintsho: Ukubona iinyoka ezinemibala kunye nobuhlobo ephupheni kunokufuzisela ukwahluka kunye notshintsho ebomini bakho. Abantu abaninzi banxulumanisa ukubona iinyoka notshintsho kunye notshintsho olunokwenzeka kwindlela yobomi.
 2. Isilumkiso kunye nesilumkiso: Ukuba ubona iinyoka ezinemibala, ezingenamandla ephupheni, kunokubonisa imfuneko yokuba uqaphele kwaye usebenzise isilumkiso kubomi bakho bemihla ngemihla. Kusenokubakho abantu abanobuqili abakungqongileyo abazama ukusondela kuwe, ngoko kufuneka uhlale ulumkile.
 3. Utshintsho kunye nenguqu ebomini: Ngokutsho kwesazi sengqondo esidumileyo uCarl Jung, ukubona iinyoka emaphupheni kunokuthetha utshintsho okanye utshintsho ebomini bakho. Oku kunento yokwenza nolusu oluguqukayo kunye nomzimba oqaqambileyo wenyoka.
 4. Isimboli somona: Ukubona iinyoka emaphupheni luphawu lobukho bomona kunye nokujongana nabantu abangalunganga ebomini bakho. Iinyoka ezininzi ephupheni zingabonisa ukwanda kwenani leentshaba kunye nabantu abanomona ebomini bakho.
 5. Impumelelo kunye nenhlanhla: Ukuba intombazana engatshatanga ibona inyoka ephupheni, oku kunokuthetha impumelelo kunye nolonwabo ebomini bakhe bothando, kwaye kusenokuba kukutolikwa kwento enhle ezayo.

Ukutolikwa kwephupha malunga neenyoka kunye ne-scorpions

 1. Guqula indlela:
  Ukuphupha iinyoka kunye noonomadudwane kunokuthetha ukuba kukho utshintsho oluzayo ebomini bakho. Abanye abantu banokunxulumanisa olu tshintsho kunye nomzimba wenyoka oguquka ngokukhawuleza. Ukuphupha ngeenyoka kunye ne-scorpions kunokuba luphawu lokuba utshintsho oluhle luza kusondela.
 2. Ubutshaba kunye noxinzelelo:
  Abanye abatoliki bakholelwa ukuba iphupha malunga neenyoka kunye noonomadudwane lingaba luphawu lobutshaba kunye noxinzelelo ebomini bakho. Kusenokubakho ukungavisisani namalungu entsapho yakho, amaqabane, okanye kwanommelwane obekekileyo.
 3. Isilumkiso kunye nokhuseleko:
  Olunye utoliko lwephupha malunga neenyoka kunye ne-scorpions lubonisa ukuba unokufuna isilumkiso kunye nokulumkisa kwimpilo yakho yemihla ngemihla. Ezinye iitoliki zinxulumanisa oku kwiinyoka ezinobuhlungu ekufuneka ziphetshwe ukugcina ukhuseleko nokhuseleko.
 4. Impumelelo ngokwasemphefumlweni okanye ebonakalayo:
  Ukuphupha ukubona inyoka okanye i-scorpion ephupheni bubungqina bokuba izinto ezintle ziya kwenzeka kubomi bakho beemvakalelo okanye emsebenzini. Oku kunokuba yingqikelelo yempumelelo eqaqambileyo kubudlelwane bomntu okanye inkqubela phambili yobungcali.
 5. Lumka ububi.
  Ukubona inyoka emnyama ephupheni kubonisa ukuba kukho umntu ongekho nenjongo ejikelezayo. Kuya kufuneka uqaphele kwaye usebenzise i-Sharia ruqyah ukukhusela kumkhwekazi ombi kunye nokwenzakala.

Ukutolikwa kwephupha malunga neenyoka kwindlu endala

 1. Uloyiko kunye nokuxhalaba: Iphupha malunga neenyoka kwindlu endala lingabonakalisa ubukho bokwesaba okanye ukuxhalaba okukhathaza umntu ebomini bakhe bokwenyani. Eli phupha linokuba sisilumkiso kumntu ukuba kufuneka ajongane noloyiko lwakhe kwaye alulahle.
 2. Iingxaki zobudlelwane bentsapho: Iphupha malunga neenyoka kwindlu endala inokuchazwa njengesibikezelo sokuvela kweengxaki okanye ukungavumelani kubudlelwane bentsapho. Iphupha lingabonisa imfuneko yokulungisa olu budlelwane kunye nokusebenza ukuphucula ukuqonda kunye nokunxibelelana.
 3. Isilumkiso sokungcatsha: Iphupha malunga neenyoka kwindlu endala lingabonisa ubukho bomntu oyinkohliso okanye umngcatshi kubomi bokwenene bomntu.
 4. Ukuziva ulodwa: Iphupha malunga neenyoka kwindlu endala inokubonakalisa iimvakalelo zokuzihlukanisa okanye ukuzihlukanisa. Iphupha lingafuzisela ubunzima obuthile bokunxibelelana nabanye kunye nokuziva ukude kwihlabathi langaphandle.
 5. Isidingo sokutshintsha: Iphupha malunga neenyoka kwindlu endala inokuchazwa njengesibonakaliso somnqweno womntu wokutshintsha kunye nokuhlaziywa ebomini bakhe. Iphupha lisenokuba licebiso lokuba kufuneka enze utshintsho olukhulu kwindawo ahlala kuyo okanye yena ngokwakhe.

Ukutolikwa kwephupha malunga neenyoka ezininzi endleleni yowesifazane otshatileyo

 1. Uphawu lwenkohliso nentiyo:
  Kumfazi otshatileyo, iphupha leenyoka ezininzi endleleni libonisa ukuba kukho abantu ebomini bakhe abazama ukumkhohlisa okanye ukufezekisa amaqhinga kunye nokulimaza kuye. Kusenokubakho abantu abamthiyileyo nabafuna ukumenzakalisa ngeendlela ezahlukahlukeneyo.
 2. Uphawu loqhawulo-mtshato:
  Ukuba ibhinqa elitshatileyo libona iinyoka ezininzi ephupheni lakhe, oku kunokuthetha ukuba uziva engafuni ukuqhubeka nobudlelwane bomtshato ahlala kuwo. Kusenokubakho ubunzima neengxaki kulwalamano lomtshato ezimenza acinge ngokwahlukana okanye ukuqhawula umtshato. Kuyacetyiswa ukuba uhlolisise ubudlelwane bomtshato kwaye ulungise iingxaki ngokufanelekileyo ngaphambi kokuba wenze naziphi na izigqibo zokugqibela.
 3. Uphawu lokukhohlisa kunye neziganeko:
  Ukuba umfazi otshatileyo ukhulelwe kwaye ubona inyoka enkulu ephupheni lakhe, oku kungabonakalisa ukuba ulingwa okanye ukhohliswa ngumntu ebomini bakhe.
 4. Ikhowudi yokususa umfutho wobuxoki:
  Xa umfazi otshatileyo ebona iinyoka ezincinci ephupheni lakhe, oku kusenokuba sisilumkiso kuye ukuba kukho izinto ezincinci nezingabalulekanga ezichaphazela ubomi bakhe bomtshato kwaye zimenza azive exinene, nto leyo engamphumeleli ulonwabo lokwenene.

Ukubona iinyoka zamanzi ephupheni

 1. Isilumkiso ngengozi
  Ukubonakala kweenyoka zamanzi ephupheni kunokuba sisilumkiso sengozi ezayo ebomini bomntu. Iphupha lingabonisa ukuba kukho izisongelo ezinokubakho okanye iingxaki ezilindele umphuphi kubomi bakhe bobuqu okanye bobugcisa.
 2. Ukuziva uphazamisekile
  Iphupha lokubona iinyoka zamanzi lingabonakalisa ukuphazamiseka kwengqondo okanye ukungahambi kakuhle ukuba umphuphi uhlangabezana. Loo mntu usenokuba nobunzima ekuhlangabezaneni neemvakalelo zakhe nokufikelela ulungelelwano lwangaphakathi. Iphupha lisenokuba luphawu lwemfuneko yokujongana nezi ngxaki kunye nokusebenza ukubuyisela ukuzola kwangaphakathi kunye nokuzola.
 3. Iingxabano zobuqu
  Ukuba umphuphi ubona iinyoka zamanzi zilwa ephupheni, oku kungabonisa ubukho beengxabano zangaphakathi ebomini bakhe. Umntu unokujamelana nocelomngeni ekwenzeni izigqibo ezibalulekileyo okanye azive enengxaki phakathi kwezinto anomdla kuzo.
 4. Ukuhlaziya kunye nokutshintsha
  Ezinye iinguqulelo zibonisa ukuba ukubona inyoka yamanzi ephupheni ingaba ngumqondiso wesiqalo esitsha kunye noshintsho. Iphupha linokufanekisela amathuba amatsha kunye neenguqu ezintle ezinokuza ebomini bomphuphi. ukuya

Ukutolikwa kwephupha malunga nokubona iinyoka ezifileyo

 1. Amandla aphelayo: Ukubona iinyoka ezifileyo kusenokuba yimbonakaliso yamandla okanye igunya eliye lachithwa. Isenokubonisa ukuphulukana nolawulo kwizinto zobomi bakho.
 2. Ukuphela kweengozi: Inyoka ephupheni inokuthathwa njengophawu lweengozi okanye iintshaba, kwaye ukubona iinyoka ezifileyo zinokuba luphawu lokuphela kwezi ngozi kunye nokuphumelela kwakho kubo.
 3. Ukuphelisa ungquzulwano lwangaphakathi: Abanye abaphengululi bakholelwa ukuba ukubona iinyoka ezifileyo kubonisa ukusonjululwa kweengxabano zangaphakathi okanye iingxabano zengqondo ojamelana nazo. Oku kutolikwa kunokunxulumana nokuzuza uxolo lwangaphakathi kunye nokulungelelana.
 4. Ukuphela kwengozi: Iinyoka ephupheni zidla ngokuba ngumqondiso wengozi kunye nosongelo. Ukubona iinyoka ezifileyo kusenokubonisa ukuba ingozi okanye ingxaki obujamelene nayo iphelile.
 5. Ukulahlekelwa ithuba: Ukuchazwa kwephupha malunga nokubona iinyoka ezifileyo kunokuba bubungqina bokulahlekelwa ithuba elibalulekileyo ebomini bakho. Olu toliko lunokuba sisikhumbuzo kuwe ngokubaluleka kokusebenzisa amathuba oza kuwe.

Ukutolikwa kwephupha malunga neenyoka eziphuma emlonyeni

 1. Ukuphelisa amaxhala: Ukubona inyoka iphuma emlonyeni kubonisa ukuba umntu onombono uya kwahlukana namaxhala namaxhala awayemkhathaza ebomini bakhe. Eli phupha lifuzisela ukuphela kwexhala, intlungu, kunye neengxaki ezininzi ezinkulu awayejongene nazo.
 2. Ukuphilisa kunye nokuhlaziywa: Iphupha malunga nenyoka ephuma emlonyeni luphawu lokuphiliswa kunye nokuhlaziywa. Ukubona eli phupha libonisa ukuba uya kulahla iintlungu kunye neengxaki zempilo kwaye uya kuqala uhambo olutsha ngobomi.
 3. Amandla okudala: Eli phupha lingafuzisela amandla okudala afihlwe ngaphakathi kuwe. Ukubona inyoka ephuma emlonyeni kubonisa ukukwazi kwakho ukuvakalisa iimvakalelo kunye neengcinga zakho ngendlela eyomeleleyo nenempembelelo.
 4. Iintshaba ezifihlakeleyo: Ukubona iinyoka ziphuma emlonyeni luphawu lokuba kukho iintshaba ezifihlakeleyo ebomini bakho. Kusenokubakho abantu abazama ukukwenzakalisa okanye ukufukamela ububi nentiyo kuwe.

Ukutolikwa kwephupha malunga neenyoka ezindileqayo

1. Uloyiko nokuxhalaba: Eli phupha lisenokubonisa ukuba umntu unoloyiko lwangaphakathi okanye ixhala lemiba ethile ebomini bakhe. Olu loyiko lunokunxulunyaniswa nokusilela okanye ukwaliwa, okanye lunokunxulunyaniswa nokujongana nezibophelelo okanye ubunzima emsebenzini.

2. Ubundlongondlongo kunye nobuthathaka: Ukubonakala kweenyoka ephupheni kubonisa ubundlobongela okanye ubuthathaka kubuntu bomphuphi. Oku kusenokubonisa ukuba loo mntu uziva engenakuzinceda okanye ebuthathaka xa ejamelene neengxaki zobomi.

3. Umntu onganyanisekanga: Ukuba ibhinqa elingatshatanga libona inyoka emnyama imleqa ephupheni, oku kunokuba luphawu lokuba kukho umntu onganyanisekanga ebomini bakhe. Lo mntu usenokuba uzama ukumbambisa okanye amxhaphaze ngandlel’ ithile.

4. Uxinzelelo kunye nesiphithiphithi: Ukubonakala kweenyoka ezisisukela ephupheni kunokubonisa ubukho bexinzelelo kunye nesiphithiphithi kubomi bethu bemihla ngemihla. Sisenokuba neengcinga ezininzi ezingakhiyo eziphikisanayo okanye sizive singazinzanga ngokweemvakalelo.

Iinyoka ezimhlophe ephupheni

 •  Lo mbono unokubonisa indlela yokuphila engavumelekanga kunye neengxaki umphuphi onokujamelana nazo ebomini bakhe. Ukuba umntu ubona inyoka emhlophe ngaphakathi endlwini, oko kubonisa ubukho botshaba kwindlu enye.
 • Ukuba umphuphi uhamba nenyoka emhlophe ephupheni, oku kufanekisela ubuhlobo bomphuphi kunye nabahlobo abanokungathembeki. Inyoka emhlophe kweli phupha ifanekisela imfuneko yokuphumla.Umntu usenokusebenza ngokuqhubekayo ngaphandle kokunikela ixesha elaneleyo kumzimba wakhe. Eli phupha libonisa imfuneko yokubonelela ngentuthuzelo kumzimba.
 • Ukubona nokubulala inyoka emhlophe ephupheni ingaba ngumqondiso wokukwazi ukunqoba ubunzima kunye nokunqoba iingxaki kunye nemiqobo ebomini. Lo mbono ngumqondiso wamandla kunye nokukwazi ukulawula iimeko ezinzima.
 • Ngamanye amaxesha, ukubona iinyoka ezimhlophe ephupheni kunokufuzisela ulwazi kunye nokuphilisa. Isenokuba luphawu lobuqhetseba ababhinqileyo okanye ubutshaba. Ukuba ezininzi iinyoka ezimhlophe zivela ephupheni, kunokubonisa ukungcatsha kunye nokukhohlisa ngokwenene.
 • Ukubona inyoka emhlophe ephupheni kunokutolikwa kubukho beentshaba ezikhohlisayo ezizenza ngathi zinobungane kunye nokunxibelelana, kodwa ngokwenene zifuna ukulimaza kunye nokukhohlisa.

Ukutolikwa kwephupha malunga neenyoka ezintathu

 1. Imele ukwanda kwenani leentshaba: Iphupha malunga nokubona iinyoka ezintathu ephupheni linokuchazwa njengokwanda kwenani lomona, ubuqhetseba kunye neentshaba ezizama ukukwenzakalisa.
 2. Utshintsho ebomini bakho: Ngokutsho kwesazi sengqondo esidumileyo uCarl Jung, ukubona iinyoka emaphupheni kuthetha utshintsho okanye utshintsho ebomini bakho. Uthi oku kungenxa yokukwazi kweenyoka ukutshintsha ulusu lwazo nokuqhelana nemekobume.
 3. Umqondiso wokuziphilisa nobutyebi: Kwezinye iinguqulelo, ukubona iinyoka kunxulunyaniswa nobomi kunye nobutyebi. Umntu obona iinyoka ephupheni lakhe usenokulindela ukuba aphile ngendlela ebalaseleyo aze abe yinto ethandwa ngabantu. Ngokufanayo, ukuhamba neenyoka ephupheni ngaphandle kokuzoyika kunokuba luphawu lokuba aziyi kubangela ingozi kubomi bakho bobugcisa.
 4. Isilumkiso malunga nolwaphulo-mthetho kunye nobungozi: Iphupha malunga nokubona iinyoka ezintathu linokuthi lithathwe njengesilumkiso malunga nolwaphulo kunye nobungozi ebomini. Iinyoka zingasetyenziswa njengomqondiso wengozi kunye nesilumkiso seengxaki okanye umonakalo kwixesha langoku.

Ukubulala iinyoka ephupheni

 1. Uphawu lokhuseleko nokhuseleko:
  Ukubona inyoka ebulewe ephupheni luphawu lokhuseleko kwiintshaba kunye nabahanahanisi. Eli phupha lisenokubonisa ukuba umntu uhlala enqabisekile yaye uyakwazi ukoyisa naluphi na ucelomngeni anokujamelana nalo ebomini bakhe.
 2. Ukufezekiswa kwamalungelo:
  Ukuba umntu uzibona ebulala inyoka ngesandla sakhe ephupheni, oku kuthetha ukuba uya kufumana amalungelo akhe ngamandla kunye nokuzimisela. Oku kusenokuba lugxininiso kukubaluleka kokugcina amandla akhe kunye nokuzinza ekukhuseleni amalungelo akhe.
 3. Uloyiko kunye nexhala:
  Umbono weenyoka ezixosha umphuphi ephupheni lakhe ubonisa uloyiko lwakhe kunye nokuxhalaba malunga nomcimbi othile ebomini bakhe. Isenokuba luloyiko lwangaphakathi lokungaphumeleli okanye ukwaliwa xa ujamelene neengxaki zobomi.
 4. Ukuphumelela kobudlelwane:
  Ukuba ibhinqa elingatshatanga liphupha lokubulala inyoka, oku kubonisa ukuba uya kufezekisa inkqubela phambili ebomini bakhe kwaye ubuhlobo bakhe nomyeni wakhe wexesha elizayo okanye iqabane lakhe liya kuphumelela.

Shiya uluvo

idilesi yakho ye-imeyile ayisayi kupapashwa.Iindawo ezigunyazisiweyo zibonisiwe nge *