I-20 ibaluleke kakhulu ukuchazwa kwephupha malunga nokumbamba umntu ofileyo nokukhalela umfazi oyedwa, ngokutsho kuka-Ibn Sirin.

Esraa
Amaphupha ka-Ibn Sirin
EsraaImizuzu engama-51 eyadlulayoUhlaziyo lokugqibela: kwimizuzu engama-51 eyadlulayo

Ukutolikwa kwephupha ukuwola abafileyo kunye nokukhalela abafazi abangatshatanga

Ukuba intombazana engatshatanga inikela ubungqina kwimizuzu yakhe ephupheni ezele yimvakalelo apho ibamba khona umntu ofileyo, kwaye iinyembezi zakhe ziphuma ngeli xesha, oku kubonisa ubunzulu bobudlelwane obadibanisayo. Lo mbono ubonisa i-nostalgia eqhubekayo kunye nethemba lokuhlangana kwihlabathi lamaphupha, nto leyo ebonisa ukuba inkumbulo yomntu oshonile ihlala ikhona ngamandla engqondweni yomphuphi. Kwakhona kunokwenzeka ukuqonda iphupha njengesibonakaliso sezenzo ezilungileyo ezenziwa yintombazana kumntu oshonile, ezifana nezipho kunye nemithandazo, njengokungathi ukubonakala ephupheni kuyindlela yokubonisa umbulelo.

Xa intombazana ibona umntu ofileyo encuma naye ngexesha lokuwolana, oku kuthwala iintsingiselo ezininzi ezintle, ukususela ekuboniseni isimo esiphakamileyo somfi kubomi basemva kokufa, ukuya kutsho kuqhagamshelo lwalo mbono kunye nolindelo lwentombazana yempumelelo nokugqwesa kwizinto ezahlukeneyo. iinkalo zobomi bakhe, nokuba kukwinqanaba lokwenziwa okanye lenzululwazi. Oku kukongeza ekuboniseni ukuba ulindele amathuba afanelekileyo emali anokuthi eze ngeeprojekthi eziya kuxhamlisa ikamva lakhe lezentlalo nezoqoqosho.

Ngokuqhelekileyo, ukuwola umntu ofileyo ephupheni kunye nokukhala kunokuba neentsingiselo ezidibeneyo ukusuka kwintlungu kunye nostalgia ukuya kwithemba kunye nemiyalezo eyakhayo malunga nekamva lomphuphi, ngaloo ndlela kugxininisa ukubaluleka kokutolika amaphupha ngombono obanzi othathela ingqalelo zonke iinkcukacha zephupha. iphupha nentsingiselo yalo.

Umntu ofileyo ephupheni - ukutolikwa kwamaphupha kwi-intanethi

Ukutolikwa kwephupha malunga nokumbamba umntu ofileyo kunye nokukhalela umfazi oyedwa, ngokutsho kuka-Ibn Sirin

Ukuchazwa kokubona ukumbamba umntu ofileyo, ukukhala kunye naye, nokuthetha naye ephupheni kuthwala iintsingiselo ezininzi ezibalulekileyo kumphuphi. Lo mbono udla ngokubonisa imvakalelo yomphuphi yokuba nesithukuthezi kunye nesidingo senkxaso nentuthuzelo phakathi kweqonga eliphawulwa yimingeni nobunzima atyhubela kubo.

Ukuba umntu oshonile ephupheni uphila ngokwenene, lo mbono unokuxela kwangaphambili ukubunjwa okusondeleyo kobudlelwane obutsha kunye nomntu oya kuba nefuthe elihle kubomi bomphuphi.

Nangona kunjalo, ukuba umntu ofileyo ubonakala ephupheni emomotheka kwaye ebonakala evuya ebusweni bakhe ngelixa ebanga kwaye ekhala, oku kungabonisa ukuba umphuphi uya kunandipha ubomi obude obuzaliswe zizinzo kunye nokuzola kwengqondo. Lo mbono uvakalisa inguqu entle kumntu ophuphayo ukuya kwixesha loxolo lwangaphakathi kunye nozinzo.

Ukutolikwa kwephupha ukuwola abafileyo kunye nokukhala

Ekutolikweni kwamaphupha, umbono wokuwola umntu ofileyo nokukhala phezu kwakhe uneentsingiselo ezininzi neentsingiselo ezinzulu. Ukuchazwa komfundi "u-Ibn Sirin" kubonisa ukuba lo mbono ubonisa ubunzulu bothando kunye nothando umntu obona iphupha analo kubathandekayo bakhe nakwabo bajikelezileyo. Ukuba iinyembezi zibangelwa yimvakalelo yovuyo neempawu zovuyo zibonakala ebusweni bomfi, oku kugqalwa njengomqondiso wokuba umfi uyakholiswa zizenzo ezilungileyo ezinjengokubongoza nezipho ezenziwa egameni lakhe.

Ukuba umntu oshonile ephupheni ngumntu ongaziwayo kumphuphi, oku kunokuxela kwangaphambili ukuba kungekudala uya kujamelana nokungquzulana okanye ukungavumelani nomntu osondeleyo, okanye kunokubonisa ukufa okuzayo komphuphi ngokwakhe.

Kwelinye icala, ukuba umntu ofileyo ephupheni ubonisa ukuthandabuza okanye ukungakhululeki malunga nokuwola, oku kunokugqalwa njengophawu lwemfuneko yokuguquka nokufuna ukuxolelwa komphuphi, ekubeni usandul’ ukwenza izenzo ezingahambelaniyo nomphuphi. iimfundiso zonqulo.

Okwangoku, ukukhala okukhulu ngelixa ubamba umntu ofileyo kubonisa ulonwabo kunye nembuyekezo eya kuza kumphuphi kwixesha elizayo, njengembuyekezo yamaxesha anzima awadlulayo. Lo mbono unokubonisa imfuneko yokomeleza ubudlelwane obusondeleyo kunye nokomeleza unxibelelwano kwintsapho.

Ukutolikwa kwephupha malunga nokumbamba umntu ofileyo kunye nokukhalela umfazi otshatileyo

Ekutolikweni kwamaphupha, ukukhala phezu kwabafileyo ephupheni kumfazi otshatileyo ngokuqhelekileyo kubonisa ukubonakaliswa kwemingeni kunye nobunzima ajongene nabo ebomini bakhe. Ingabonisa inqanaba apho ibhinqa lihamba khona, ligcwele uxinzelelo kunye neemeko ezinzima, ezimenza azive ebuhlungu kakhulu kwaye efuna utshintsho kunye nokuphuculwa kwindlela yobomi bakhe.

Ukukhalela umntu ofileyo ephupheni kusenokuba yimbonakaliso yemvakalelo yokuzisola ngeempazamo nezono kunye nembonakaliso yokuguquka nokucingisisa ngezenzo nezigqibo. Oku kuza njengesimemo kumabhinqa ukuba abuyele kwindlela elungileyo aze azabalazele ukuphucula ulwalamano lwawo noMdali.

Ukuba umfazi otshatileyo uphupha ukuba uyamanga umntu ofileyo kwaye ekhala phezu kwakhe, oku kunokufanekisela ukuqala kwenguqu entle ebomini bakhe. Ukuba lo mntu ufileyo ngumyeni wakhe ephupheni, iphupha libonisa imfuno yakhe yokuxhaswa kunye noncedo ngenxa yobunzima boxanduva lwakhe.

Ukubona ukumbamba umntu ofileyo ephupheni kunye nokubonisa ulonwabo ngesi senzo kubonisa iindaba ezilungileyo ezinxulumene nobomi bomtshato kunye nokuzinza kwayo. Ukuba umyeni akafanga, lo mbono ubonisa impumelelo kunye nenkqubela phambili kwintsimi yomsebenzi. Ukubona umyeni ofileyo egona umfazi wakhe kwaye elila ephupheni kukwavakalisa impumelelo yemali kunye nokuphuculwa kweemeko zentlalo nezoqoqosho.

Ngokumalunga nokubona umfazi ezama ukwanga umntu ofileyo aze angavumi ukwenza oko, kunokuvakalisa ukubandakanyeka kwihambo engamkelekanga okanye ukwenza izenzo ezingqubanayo nemilinganiselo yokuziphatha. Kwelinye icala, ukuba umfi usabela ekwangini ngovuyo, oku kubonisa iindaba ezilungileyo eziphathelele abantwana nekamva labo.

Ngale ndlela, amaphupha abandakanya ukukhala kwabafileyo angaqondwa njengemiqondiso emininzi ebonisa iinkalo ezahlukeneyo zobomi bomntu kunye neemvakalelo zomfazi otshatileyo.

Ukutolikwa kwephupha malunga nokumbamba umntu ofileyo kunye nokukhalela umfazi oqhawule umtshato

Ukuba ibhinqa eliqhawule umtshato libona kwimibono yakhe yamaphupha apho abamba khona umntu oshonile ngelixa ekhala, eli phupha lingabonakalisa ubunzulu bentlungu kunye nobunzima ajongene nabo emva kokulahlekelwa ngumntu obalulekileyo ebomini bakhe. Kwesinye imeko, ukuba iphupha lithetha ngokumanga umntu ofileyo ngelixa emanga ebunzi, ngoko oku kudla ukuqikelela ukulahlekelwa kwezinto okanye ukulahlekelwa kwinkalo yobomi bakhe.

Xa ephupha ukuba ubambe umntu ongaziwayo kuye kwaye ekhala ngokukrakra, oku kunokuxela kwangaphambili ukuvela kobuntu obutsha kunye nobuhle kwisangqa sakhe sobomi, ukuzisa ukulunga kunye nothando lwakhe. Kwimeko eyahlukileyo, ukuba uwole umntu amthandayo ngaphandle kokulila, oku kusenokubonisa ukunyamalala kwamafu neentsizi elundini phayaa, echaza ukuqala kwexesha elizaliswe luzolo nentuthuzelo.

Ukuba eli phupha liquka ukwanga unina ongasekhoyo ngoxa elila ezingalweni zakhe, oku kunokunika ubungqina obunamandla bokuba imeko akuyo ngoku iyaphucuka, yaye livakalisa ukuza kokulunga neentsikelelo ebomini bakhe. Le mibono, iyonke, ithwala intsingiselo enzulu kunye neentsingiselo ezinokukhokela umfazi kubomi bakhe bexesha elizayo.

Ukutolikwa kwephupha malunga nokumbamba umntu ofileyo kunye nokukhalela umfazi okhulelweyo

Ehlabathini lamaphupha, umbono womfazi okhulelweyo womntu ofileyo uthwala iintsingiselo ezininzi ezinxulumene nemeko yakhe, njengoko kuthiwa kubonisa ukuba ixesha lokukhulelwa liya kudlula ngokufanelekileyo nangokukhuselekileyo. Xa umfazi okhulelweyo ephupha ukuba umntu ofileyo uyamanga ngothando kwaye amphuza, oku ngokuqhelekileyo kuchazwa njengeendaba ezilungileyo zokuzalwa okulula nokukhululekile, njengoko umntwana kulindeleke ukuba eze emhlabeni esempilweni entle.

Ngakolunye uhlangothi, ukuba ibhinqa lifumanisa ukuba liphupha umntu ofileyo kwaye liphalaze iinyembezi, oku kungabonisa ukuba uziva uxhalabile kunye noxinzelelo lwengqondo olunxulumene nexesha lokukhulelwa kunye nokubeletha. La mava aphuphayo abonakalisa uloyiko lwakhe lwangaphakathi kwaye asenokuba luphawu lwemfuneko yokoyisa ezi ngcinezelo.

Kwimeko ehambelanayo, ukubonakala komntu ofileyo kwiphupha lomfazi okhulelweyo kunokuthathwa njengesalathisi esihle sokuphepha iingxaki zempilo ngexesha lokukhulelwa. Nangona kunjalo, ukuba ubona ephupheni lakhe ukuba uyala ukumbamba umntu ofileyo, oku kunokulumkisa ukuba unokungayinaki impilo yakhe kweli nqanaba elibuhlungu, elinokuthi lichaphazele kakubi umntwana.

Ukutolikwa kwephupha malunga nokumbamba umntu ofileyo nokukhalela indoda

Ukuphupha ngokumanga umntu oshonile kunye nokukhala kakhulu kuye kubonisa ukuba umntu ophuphayo uya kubona iziphumo zemigudu yakhe kunye nokudinwa kwixesha elizayo, njengoko uya kunandipha ukulunga kunye nobomi obuninzi ebomini bakhe. Ukuba ujongene nobunzima kunye neengxaki, ke eli phupha lithembisa ukufika kwezibonelelo kunye neemeko eziphuculweyo.

UIbn Sirin uthi ukubona umntu ofileyo elilungisa egona umntu kubonisa imeko entle yaloo mntu umbonayo nomlinganiselo wokholo lwakhe. Ngokuphathelele ukuwola umfi, kubonisa isisa somntu ophilayo ngokunikela izipho kumfi. Ukumanga umfi kukwabonisa ngamandla ubomi obude bomphuphi kunye nempilo entle.

Ukutolikwa kwephupha malunga noyise ofileyo ebamba intombi yakhe

Ukubona utata ongasekhoyo egona intombi yakhe ephupheni ithwala intsingiselo yokulunga nolonwabo. Lo mbono uvakalisa ubungakanani bentuthuzelo ngokwasengqondweni kunye nokuqinisekiswa ukuba intombi iya kuziva ebomini bayo. Oku kudibana kwamaphupha kubonisa ukuba intombazana iya kudlula kumaxesha azaliswe luvuyo kunye nokulunga okuninzi kwixesha elizayo elingekude. Kwakhona kubonisa ubudlelwane obusondeleyo kunye nothando olukhulu olwalukho phakathi koyise nentombi yakhe.

Xa intombi ibona uyise eyigona ephupheni, oku kubonisa ubungakanani bemfesane novelwano uyise awayenalo ngayo. U-Ibn Sirin, umguquleli odumileyo wamaphupha, ukholelwa ukuba olu hlobo lwephupha luvakalisa ukuzaliseka kwentombi yamaphupha akhe kunye neminqweno ebomini. Ithembisa ikamva eliyimpumelelo kunye nokufezekiswa kweenjongo zobuqu obusoloko unethemba lokuzifikelela.

Kwakhona, umbono oquka ubawo owanga intombi yakhe ufuzisela imfudumalo nothando, yaye ugxininisa ikratshi nesidima utata asigcinayo kubantwana bakhe. U-Ibn Sirin waphinda wagxininisa ukuba imibono enjalo yomeleza ingcamango yoqhagamshelwano kunye noqhagamshelwano oluqinileyo phakathi koyise nentombi.

Ukutolikwa kwephupha malunga nokumanga kunye nokumanga umntu ofileyo

Xa umntu ephupha ephuza umntu ofileyo ngelixa yena egula ngenxa yokugula, eli phupha linokuthi lithathwe njengesibonakaliso sokuwohloka kwemeko yempilo yakhe. Olu hlobo lwephupha lunokubonisa ukuba imeko yempilo yomphuphi inokubona ukuwohloka okubonakalayo, kwaye mhlawumbi nokuphela kwayo kusondela. Kwelinye icala, ukuba umntu ubona ephupheni ukuba uwola umntu ofileyo aze ancamise izandla zakhe, lo mbono ugqalwa njengembonakaliso yobuntu bakhe obuhle nokuthandwa ngabanye kubomi bakhe bokwenene.

Ukuphupha ngokuwola nokumanga utatomkhulu ongasekhoyo, ngakumbi ukuba utatomkhulu unika iingcebiso ngexesha lephupha, kubangela ukuba umntu acinge ngokubaluleka kokubonisana nabanye ebomini. Ukongezelela, ukuba umphuphi wayexabana nomntu kwaye waphupha ngokuphuza nokumanga umntu oshonile, lo mbono unokuvakalisa ukufika okusondeleyo koxolelaniso phakathi kwamaqela amabini.

Ezi toliko zenza inxalenye ebalulekileyo yokuqonda indlela amaphupha ethu anokubonisa ngayo iimvakalelo zethu, impilo yethu, kunye nobudlelwane bethu nabanye. Ihlabathi lamaphupha lityebile kwiisimboli kunye neentsingiselo ezinokusinika ukuqonda okunzulu kwiinkalo ezahlukeneyo zobomi bethu.

Ukubona umakhulu ofileyo egona ephupheni

Ekutolikweni kwephupha, ukubona umakhulu ongasekhoyo unokuthwala iintsingiselo ezinzulu ezibonisa iimvakalelo zokukhathazeka okanye ukuvakalisa iindaba ezilungileyo. Xa umakhulu ongasekhoyo ebonakala ephupheni ewola umphuphi, oku kusenokubonakalisa ulangazelelo olunzulu lwalo mntu neenkumbulo ezintle ababebelana ngazo kunye. Kwakhona kunokubalaselisa umnqweno womphuphi wokukhumbula loo maxesha olonwabo.

Kwimeko yendoda ephupha ukuba umakhulu wayo ongasekhoyo uyamwola, iphupha lisenokubonisa iindaba ezimnandi malunga nokufikelela usukelo namabhongo azifunayo, ngolindelo lwentabalala nempumelelo kwixesha elizayo.

Kumfazi otshatileyo obona ugogo wakhe ongasekhoyo emgona ephupheni, eli phupha linokuthi lithathwe njengesibonakaliso senhlanhla eninzi kunye neentsikelelo ebomini bakhe ezinokuthi zithathe indlela yokuphila ezayo okanye ukuzalisekisa umnqweno okudala ulindelwe.

Ukuba umphuphi usebenza nzima ekufezekiseni injongo ethile kwaye ubona ephupheni lakhe ukuba ugogo wakhe oshonile uyamgona kwaye uthetha naye, oku kunokuba ngumqondiso okhuthazayo othembisa impumelelo kunye nokuphumeza injongo yakhe.

Kumfazi okhulelweyo obona ugogo wakhe emomotheka kuye aze ambambe ephupheni, iphupha linokutolikwa njengesibonakaliso sokuzalwa okulula nokulula, kunye nokulindela ukuba umntwana osanda kuzalwa uya kuba nempilo kwaye angabikho izifo.

Ngokuphathelele indoda ebona ephupheni ukuba umakhulu wayo ongasekhoyo uyamanga ngoncumo kunye neempawu zokwaneliseka ebusweni bakhe, oku kusenokuba ngumqondiso weendaba ezivuyisayo eziya kuza kuye, kuquka impilo entle neentsikelelo ezinokuvela. imiyalelo engalindelekanga.

Ekugqibeleni, xa ibhinqa liphupha ukuba ugogo wakhe oshonile ubambe, oku kungabonisa ixesha lokuphucula imali kunye nokuchuma, ethembisa utshintsho olubonakalayo olubonakalayo kubomi bomphuphi.

Ukuwola umzalwana ofileyo ephupheni

Ekutolikweni kwephupha, kukholelwa ukuba ukubona abathandekayo abaye bafa bathwala iintsingiselo ezikhethekileyo kunye neengcamango. Xa umzalwana oshonile ebonakala ephupheni aze abambe umphuphi, oku kungabonisa ubukho benkxaso enkulu kunye nokunyaniseka kubahlobo abajikeleze umntu. Amaphupha apho umntu ofileyo ebonakala ekhala ephethe iimpawu zenhlanhla kunye namathuba amahle anokuthi eze kwindlela yomphuphi.

Nangona kunjalo, ukuba umntu ofileyo uyakhala kakhulu ephupheni, oku kungabonisa ukuba umphuphi uya kuwela kwiimeko ezinzima eziya kubangela ukuba lusizi kunye nosizi. Ngakolunye uhlangothi, ukubona umntu ofileyo ethetha nomphuphi ephupheni kunokuthetha ukuvula iingcango zokuphila kunye nobutyebi kumntu, ngakumbi ukuba umphuphi usebenza. Oku kubonisa ukuba kunokwenzeka ukuzuza inzuzo ebalulekileyo kwintsimi yakhe yomsebenzi.

Ngokuphathelele ukwanga phakathi komphuphi kunye nomntu ofileyo ephupheni, ngokuqhelekileyo kuthathwa njengomqondiso wokufumana iindaba ezivuyisayo ngokukhawuleza. Ngokuqhelekileyo, la maphupha abonwa njengokuthwala imiyalezo ethile okanye ukuxela kwangaphambili ukuphuhliswa kwexesha elizayo kubomi bomphuphi, okunika indlela yokuchazwa kwendabuko ngokusekelwe kwiinkolelo ezizuzwe njengelifa.

Ukuwola umama ofileyo ephupheni

Ukubona ukwanga phakathi komfazi otshatileyo kunye nomama wakhe ongasekhoyo ephupheni kubonisa izikhombisi ezintle ezixela kwangaphambili ikamva elizele uzinzo kunye nokuzola kubomi bakhe bomtshato, ngaloo ndlela uhamba umgama omde ekugcineni ulungelelwaniso lwentsapho kunye noxolo, olufana kakhulu noko unina akwenzayo. Olu toliko lubonisa impembelelo enzulu yemigaqo kamama kunye nemilinganiselo kubomi bentombi yakhe, ngakumbi malunga nokukhulisa abantwana kunye nokulawula imicimbi yosapho.

Ngakolunye uhlangothi, ukubona umphuphi ebamba umntu ofileyo ngokwenene, kodwa ephila ephupheni kwaye ekhala kunye naye, kubonisa ukuba lo mntu ujongene nengxaki enkulu ebomini bakhe bokwenyani kangangokuba unokumenza azive ephelelwe lithemba kwaye ithemba lokuphela koxolo lwakhe kule ngxaki. Le ngcaciso igxininisa ukubaluleka kwenkxaso yengqondo kunye neemvakalelo kubantu ngexesha loxinzelelo kunye nobunzima.

Yomibini le mibono ithwele imiyalezo enzulu enxulumene nobudlelwane babantu kunye namandla empembelelo athwalwa ziimvakalelo ezakhayo kunye neemvakalelo ezinjengothando kunye nokwamkela, kunye nemingeni abantu abajongana nayo kuhambo lwabo lobomi.

Ukuwola umalume oswelekileyo ephupheni

Xa umalume ongasekhoyo ebonakala emaphupheni ethu esonga, oko kunokuba luphawu lweendaba ezimnandi elundini, kukholelwa ukuba. Kwinqanaba elithile, le mibono ikwabonisa ulindelo oluhle kwiindawo ezininzi zobomi bethu. Kwabasetyhini abakhulelweyo, lo mbono ungabonisa amava okuzalwa agudileyo.

Abafana abangatshatanga ababona ukuwola umalume oswelekileyo ephupheni banokuzifumana bejongene neziqalo ezitsha kubomi babo bothando, njengokuzibandakanya okanye umtshato. Ngokuphathelele abantu abahamba ngexesha lokugula, umbono wabo unokukhokelela ekuphuculeni impilo kunye nokuchacha, ngokwenkolelo ethandwayo. Ngokubanzi, la maphupha atolikwa njengemiqondiso yethemba kunye neziqalo ezintsha, ezithwele ukulunga kunye neentsikelelo kwiinkalo ezininzi zobomi.

Ukuwola umntu ofileyo ngokulangazelela ephupheni

Ukuba umntu ubona ephupheni lakhe ukuba ubamba umntu ofileyo kwaye uziva efudumele kunye nothando ngeli xesha, oku kungabonisa ukulindela ubomi obude kumphuphi. Eli phupha lisenokutolikwa njengobungqina bokuba umphuphi uya kuqhubeka ethandazela umfi, anikele amalizo, aze acengceleze iKur’an ngomphefumlo wakhe. Kwelinye icala, ukuba iimvakalelo zomphuphi zixubene noloyiko nokuxhalaba ngoxa ewola umfi, oku kunokuxela kwangaphambili ixesha elizayo lobunzima nosizi kubomi bomphuphi.

Ukuphupha malunga nokuwola umntu ofileyo kunokuthwala ezinye iintsingiselo ezininzi, ezinjengokubonisa utshintsho olukhulu kubomi bomphuphi, njengokuhamba rhoqo ukusuka kwenye indawo ukuya kwenye, okanye uhambo olude, olukhokelela kwimvakalelo yokuhlukaniswa. Olu hlobo lwephupha lunokuphinda lubonise ukufezekiswa kweenzuzo okanye iinzuzo ngomfi, okanye lubonise ukuphuculwa kweemeko zokuphila kunye nokuphila okuninzi, ngakumbi ukuba umphuphi uhamba ngexesha leemfuno kunye nokuswela.

Ngale ndlela, ukubona umntu ofileyo ephupheni kunokuba ngumyalezo omninzi, ophethe iintsingiselo ezininzi ezingokomfanekiso ezihambelana nobomi bokwenene bomphuphi kunye neemvakalelo zakhe kubantu abalahlekileyo.

Umntu ofileyo wala ukwanga ephupheni

Ekutolikweni kwephupha, indawo yokwenqaba ukumanga umntu oshonile ineentsingiselo ezininzi. Xa umntu ephupha ngale meko, oku kungabonakalisa ubukho bamatyala okuziphatha okanye eziphathekayo phakathi komphuphi kunye nomfi. Ngamanye amazwi, iphupha lisenokubonisa ukuba umfi wayethwele into ethile entliziyweni yakhe engazange ihanjiswe okanye ayithethiweyo kumphuphi ngaphambi kokufa kwakhe.

Ukusuka kwelinye imbono, abanye abatoliki bakholelwa ukuba ukwala komntu ofileyo ukuvuma ephupheni kunokuba ngumqondiso wesiphithiphithi okanye ishishini elingagqitywanga ebomini bomphuphi. Bakholelwa ukuba eli phupha lingasebenza njengesikhumbuzo okanye umqondiso kumphuphi wokubaluleka kokulungelelanisa imicimbi yakhe kunye nokujongana nemibandela ebalaseleyo ebomini bakhe.

Kwakhona, ukwenqaba ukwamkela umntu ofileyo ephupheni kunokutolikwa njengento ebonisa umnqweno womphuphi wokugcina umgama kwiimeko ezikrokrelayo okanye ukubandakanyeka kwiingxaki. Eli phupha lingabonakalisa ukugcinwa komphuphi okanye ukuphepha ukubandakanyeka kwimiba enokuthi ibe yingxabano okanye engacacanga.

Ngoko ke, olu hlobo lwephupha lunokutolikwa njengesimemo sokucamngca nokuqwalasela ubudlelwane obungasombululwanga kunye nemiba ebomini bomntu. Kwangaxeshanye, kunokubonisa imfuneko yomphuphi wokuhlala kude nokungakhathali kwaye ukhethe umendo wobulumko nokulumka ekusebenzisaneni kwakhe.

Shiya uluvo

idilesi yakho ye-imeyile ayisayi kupapashwa.Iindawo ezigunyazisiweyo zibonisiwe nge *